Nye sorter for Nord-Norge

21.07.2017 (Oppdatert: 27.07.2017) | Nyhet

Potetsorter tilpasset vekstsesongens lengde og lysforhold i Nord-Norge er viktig for å opprettholde en god og stabil produksjon av potet i de nordlige områdene. Grofondet AS har bevilget penger til utviklingen av nye sorter.

Nye sorter prøvd ut i Troms. Foto: Kristin Sørensen

I dag sorteres det i gjennomsnitt ut opp mot 30 prosent av potetene som pakkes til matpotet i nord. En stor andel av dette skyldes blant annet umodne poteter som flasser og dermed får små skader og påfølgende sjukdommer ved opptak. Det er viktig at potetsortene som dyrkes i nord er tilpasset nordnorsk klima og vekstforhold. 

Formål: Å fremskaffe nye potetsorter for produksjon tilpasset vekstsesongens lengde og lysforhold i Nord-Norge
1. Sorter for konsum (pakking): melne/fastkokende/delikatesse
2. Sorter velegnet for produksjon av foredlede produkter til skrelling og sous-vide
3. Sortene skal ha tilfredsstillende grad av sykdomsresistens, og være robuste under klimatiske variasjoner.

Prosjektleder: Kristin Sørensen, Tromspotet AS. 

Potetprodusenten og prosjekteier Olav Grundnes vil i samarbeid med Graminor, Fylkesmannen i Troms, Tromspotet AS , Art Nor AS, Graminor og NIBIO Holt finne fram til egna potetsorter for potetproduksjon i Nord-Norge.

 

 

> Les mer om prosjektet hos Grofondet AS.

Grofondet AS

Formål:

Innen 2030 skal Grofondet AS bidra til å:

Øke omsetningsverdien av norske frukter, bær, grønsaker og poteter med 150 prosent.

Øke volumet av norske frukter, bær, grønsaker og poteter med 50 prosent. 

Øke synligheten for verdikjedens rolle for samfunnet og bioøkonomien.

 

Omfang:

Grofondet er på 100 millioner kroner. Det skal gis prosjektfinansiering på ca. 10 millioner per år.

 

Satsingsområder:

Økt verdiskaping fra produksjonen på en bærekraftig måte.

Økt forbruk av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter.  

Økt synligheten for verdikjedens rolle for samfunnet og bioøkonomien.

 

> Les mer om Grofondet AS.

Prosjektleder for Grofondet er Alvhild Hedstein.

 

> Prosjekt med støtte fra Gronfondet AS

> Hydroponisk produksjon av minipoter til settepotetavl.

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.