Rotgallnematode funnet i potet og i gulrot i Sverige

17.10.2017 (Oppdatert: 11.06.2018)

Rotgallnematoden Meloidogyne chitwoodi ble funnet i Sverige for første gang høsten 2017. Nå er det også gjort funn i gulrot. Angrep kan vise seg planter som stagnerer i veksten og visner. Det kan komme galler (utvekster) av ulik størrelse på røtter og knoller. På potet kan små galler i skallet minne om skurv.

Foto: NPPO, Nederland / EPPO

For første gang ble rotgallnematoden Meloidogyne chitwoodi funnet i Sverige. Funnet ble gjort i Blekinge i sørøstre del av Sverige. Det ble funnet skader på røtter og knoller på et felt med produksjon av stivelsespotet. Angrep av rotgallnematode kan få alvorlige konsekvenser for produksjon av både potet og andre vekster (f.eks. rotvekster). Rotgallnematode spres med jord og planterester. Maskiner og redskap med jord kan også spre nematoden. 

Våren 2018 er skadegjøreren funnet i flere felt i gulrot utenfor Kristianstad i Skåne (Sverige)

 

 

Kilder: Jordbruksverket (Sverige), Mattilsynet (Norge)Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.