Rotgallnematode funnet i potet i Sverige

17.10.2017 (Oppdatert: 17.10.2017) | Nyhet

Rotgallnematoden Meloidogyne chitwoodi er funnet i Sverige for første gang. Angrep kan vise seg planter som stagnerer i veksten og visner. Det kan komme galler (utvekster) av ulik størrelse på røtter og knoller. På potet kan små galler i skallet minne om skurv.

Foto: NPPO, Nederland / EPPO

For første gang har rotgallnematoden Meloidogyne chitwoodi funnet i Sverige. Funnet er gjort i Blekinge i sørøstre del av Sverige. Det er funnet skader på røtter og knoller på et felt med produksjon av stivelsespotet. Angrep av rotgallnematode kan få alvorlige konsekvenser for produksjon av både potet og andre vekster (f.eks. rotvekster). Rotgallnematode spres med jord og planterester. Maskiner og redskap med jord kan også spre nematoden. 

 

 

Kilder: Jordbruksverket (Sverige), Mattilsynet (Norge)