PCN og avvik i KSL

23.10.2018 (Oppdatert: 24.10.2018)

Har du fått avvik i KSL på grunn av manglende oppfølging av bransjestandarden for PCN? Ta kontakt med ditt lokale Mattilsyn.

KSL (kvalitetssystem i landbruket) reviderer hvert år mange gardsbruk i Norge. Hvis det er mangler i drifta settes det opp et avvik på driftsenheten. Kvalitetssystemet i landbruket (KSL) sikrer kvalitet og trygghet for bonde, industri og forbruker.

> Les mer om KSL.

 

Hvordan lukke avvik?

Bransjestandarden for PCN trådte i kraft 1. januar 2013. Siden 2015 har KSL satt avvik på manglende oppfølging av nasjonal bransjestandard for PCN fordi det ikke finnes resultater fra jordprøver analysert for PCN.   

Det ble i perioden 2009-2016 gjennomført en nasjonal kartlegging for PCN (ansvar Mattilsynet). I forbindelse med denne kartleggingen var Mattilsynet på besøk hos alle landets potetprodusenter, eller det ble tatt ut og testet jordprøver fra potetlass som ble levert ulike varemottakere. På eiendommer med funn av PCN tok Mattilsynet kontakt med eierne av driftsenheten. På eiendommer uten funn var det ingen eller liten kontakt mellom lokalt Mattilsyn og produsent. 

Er du en av potetdyrkerne som har fått avvik på oppfølging av nasjonal bransjestandard for PCN på KSL-revisjonen? Da  anbefaler Fagforum Potet deg som produsent å etterspørre prøveresultater fra OK-programmet i regi av Mattilsynet. Prøveresultatene kan benyttes som dokumentasjon til KSL, slik at avviket kan lukkes.

Fagforum Potet anbefaler alle potetprodusenter til å ta PCN-analyser av jorda si.

 

> KSL-standarder finner du her.

> KSL-standard for potet per 14/10/2018.

> De mest vanlige spørsmålene om KSL og utfylling av sjekklister.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.