Kampen mot hønsehirse

22.06.2018 (Oppdatert: 22.06.2018)

Hønsehirse regnes som verdens 3. verste ugras. Varm vår har ført til svært rask og sterk spiring av hønsehirse i år. Hønsehirse har vært i Oslofjordområdet i mange år, og har spredd seg til Akershus, Agder, Hedmark og Rogaland.

Hønsehirse i Soliståker. Foto: Borghild Glorvigen

Fra Vestfold meldes det om svært gode forhold for hønsehirse i år. Hønsehirse er en ettårig varmekjær grasart, og trives best i kulturer med dårlig konkurranseevne. Den spirer fra frø om våren når temperaturen i jorda kommer opp i ca. 14ºC. Krav om høy jordtemperatur for å spire gjør at mange frø ikke har spirt når ugrassprøytinga foregår. Planta tåler ikke så godt skygge, og utvikler seg dårlig i et tett plantebestand.  

 

Hønsehirse sprer seg raskt

Hønsehirse kan produsere veldig mange frø, fra noen tusen til nærmere en million frø under svært gode forhold. Derfor sprer hønsehirse seg veldig raskt. Hønsehirse er spesielt utfordrende i økologisk produksjon.

 

Hønsehirse klarer seg godt i tørke

Fotosyntesen hos hønsehirse er den samme som for mais. Vi kaller slike planter for C4-planter. Planter med denne fotosyntesen er bedre tilpasset områder med langvarige tørkeperioder og mye sollys, og har lavt vannforbruk under tørre forhold. I år med tørke vil en kornåker stå og sture av vannmangel, mens hønsehirsa vokser veldig godt. 

 

 

Generelle tiltak for å hindre at hønsehirse sprer seg

(klippet fra "Kontroll av hønsehirse", NLR Viken)

God jord- og plantekultur er viktig for å få etablert en skyggende og konkurransedyktig vekst. Hønsehirse er normalt seintspirende, og spirer over relativt lang tid. Planlegg et variert vekstskifte for å kunne bruke flere mulige strategier til å kontrollere hønsehirsa. Ulike vekster har ulik veksttid, krever ulik jordarbeiding, etableres til ulik tid mm. Allsidig vekstskifte gir også muligheter til bruk av ulike kjemiske midler.

 • Unngå jordpakking
 • Kalk til ønskelig pH for god rotvekst og tilgjengelighet av næringsstoffer (ca 5,9-6,5 avhengig av jordart og vekst)
 • Ikke harv lenger ut enn der det blir sådd
 • Etabler åker som dekker godt
 • Etabler åker så tidlig som mulig når jorda er lagelig
 • Høstsådde vekster konkurrerer bedre med hønsehirse enn vårsådde
 • Luking er et godt tiltak ved små forekomster
 • God nedtrengning av sprøytevæska - større dråper (dysestype, dysestørrelse, trykk), lavere bomhøyde, vinkla dyser, forbom
 • Det hevdes at upløyd åker har betydelig mindre spiring av hønsehirse - kanskje direktesåing gir mindre problemer med hønsehirse?
 • Unngå høstpløying, så ikke hønsehirsefrøa konserveres i jorda
 • På arealer hvor det skal dyrkes gras bør gjenlegget etableres om høsten etter høsting av f.eks en tidlig vekst (høstraps, tidlig bygg, tidlig grønnsaker/ potet)


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.