Miljøkalk er ny samarbeidspartner

26.02.2018 (Oppdatert: 27.02.2018) | Nyhet

Miljøkalk er ny samarbeidspartner i Fagforum Potet. Velkommen til Miljøkalk.

Miljøkalk er et firma som består av en salgsavdeling og en produksjonsavdeling.  

Miljøkalk framstiller og leverer kalk- og dolomittprodukter. Viktige bruksområder for kalk- og dolomittproduktene er innen landbruk, industri, bygg og anlegg, vassdragskalking og innen vann, avløps- og røykgassrensing. I tillegg eksporteres betydelig volumer til tilsvarende markeder i utlandet. 

Produksjonsanleggene er mange, og ligger på ulike plasser i landet ut fra hvor kalk- og dolomittforekomstene ligger. Dolomitten kommer fra anlegget i Ballangen, mens kalkproduktene i dag i hovedsak kommer fra anleggene på Hole (Toten) og Hamar, i tillegg til produktene som leveres fra Verdalskalk og NorFraKalk.

God kalktilstand er en av grunnpilarene i planteproduksjon, og er helt nødvendig for å få til optimal produksjon av ulike planteslag. 

 

> Les mer om MiljøkalkFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.