PCN-register oppdatert (per 31/12/2017)

11.04.2018 (Oppdatert: 11.04.2018)

Registeret gir en oversikt over eiendommer med funn av PCN (potetcystenematoder). Registeret er oppdatert med nye påvisninger fram til slutten av 2017. Det er ingen eiendommer i Nordland, Troms og Finnmark i registeret.

PCN i potetåker. Foto: Arne Vagle, NLR Rogaland

Registeret er oppdatert med nye påvisninger fram til slutten av 2017. Det samme gjelder sammenslåing av fylker og kommuner per 1. januar 2018. Listene er sortert på kommuner og gårds- og bruksnummer. Det er ingen eiendommer i Nordland, Troms og Finnmark i registeret. PCN-registeret omfatter 6220 eiendommer (per 31/12/2017). 

 

Kjennskap til PCN-status

Potetprodusenter må kjenne til eiendommens PCN-status. Det samme gjelder for planteskoler, ferdigplenprodusenter og andre produsenter av planter med røtter på friland, i tillegg til de som ønsker å flytte jordmasser. Registeret er derfor et viktig verktøy for å hindre spredning av PCN.

 

Grunnlag for registreringene

Grunnlaget for registreringene er prøvesvar fra NIBIO (tidligere Bioforsk/Planteforsk/Statens Plantevern) og/eller vedtaksbrev fra den offentlige etaten som hadde forvaltningsansvaret på det aktuelle tidspunktet. I dag er det Mattilsynet som har forvaltningsansvaret (tidligere Landbrukstilsynet). 

 

Om registeret

De fleste eiendommene i registeret har funn av PCN på eiendommen. Noen eiendommer er med i registeret fordi de har fått restriksjoner på grunn av driftsfellesskap med eiendom med påvist PCN, eller at eiendommen inngår i et karanteneområde som er opprettet etter påvisning av PCN i nabolaget. Mange av påvisningene er i privathager.

 

Resultater fra nasjonal kartlegging av PCN 2009-2016

Mattilsynet gjennomførte i 2009-2016 en kartlegging av PCN-situasjonen i Norge. I denne perioden ble 18 846 jordprøver analysert. Det var funn av PCN i 5,2 % av prøvene. Variasjonen var stor mellom de ulike fylkene. Det ble ikke påvist PCN i noen av prøvene fra Nordland, Troms og Finnmark. Flest funn var det i fylkene Vest-Agder, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Områder med sertifisert produksjon av settepoteter, det vil si Trøndelag og Hedmark, har derimot en langt mer gunstig situasjon. Streng forvaltning og økt bevissthet om spredningsfare gir grunn til optimisme. 

> Resultater fra nasjonal kartlegging av PCN 2009-2016

 

Klippet fra "Nasjonal bransjestandard for PCN": Mattilsynets forvaltningspraksis angir to viktige prinsipper

1. Eier/bruker av eiendom hvor det er påvist PCN, skal ha kunnskap om PCN og kjennskap til utbredelsen av skadegjøreren både på egen og leid jord

2. Alle eiere/brukere har ansvar for å begrense spredningen av gul PCN på egen eiendom og hindre spredning av gul PCN til andre eiendommer, og å hindre spredning av hvit PCN. På smitta arealer skal populasjonene reduseres.

 

> Les hele "Nasjonal bransjestandard for PCN"

 

I "Nasjonal bransjestandard for PCN" bygger på følgende: 

Kunnskapsbasert potetproduksjon med fokus på PCN:

  • Jord er den viktigste smittekilden for PCN
  • Kjøp kun sertifiserte settepoteter
  • Jevnlige analyser av jorda, både eid og leid jord.
  • Funnsted må dokumenteres
  • Alle som er i kontakt med en bruksenhet må ha kjennskap til PCN-status
  • Hold oversikt over potetsorter og opphav

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.