Kunnskap gir næring til potetbonden

11.01.2018 (Oppdatert: 12.01.2018)

Når både potetbønder og potetarealet i Norge går ned, er det på tide å samle troppene. Derfor har NLR de siste to årene invitert potetprodusenter tilbake til skolebenken. Her har de forent seg og fått faglig påfyll om det nyeste innen potetproduksjon. Slik blir man rustet til å stå sterkere i et stadig tøffere marked.

Gjennom undervisningstilbud to år på rad har NLR Potetskolen økt kompetansen til norske potetbønder. (Foto: Borghild Glorvigen)

Etter sju todagers-samlinger har kull nummer to med potetprodusenter fra hele landet blitt uteksaminert fra Potetskolen. Fagkoordinator Borghild Glorvigen i Norsk Landbruksrådgiving tror dette har vært god medisin til de som fortsatt vil satse på potetproduksjon her til lands.

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger på at studentene våre har vært svært fornøyde både med det faglige innholdet og ikke minst muligheten til å kunne samle seg, sier Glorvigen.

 

Felles kunnskap over hele landet
Det har ikke manglet på intensjoner når NLR som har gitt tilbud om videreutdanning for potetbransjen. Målsettingen har vært å gi kunnskap slik at produsenter skal kunne lede, utvikle og drive sin egen virksomhet og tilby den nyeste kunnskapen innen produksjonen.

– Vi har ønsket å bygge opp kunnskapen hos den enkelte produsenten slik at norske poteter bli enda bedre, forklarer Glorvigen. Økt kvalitet medfører også økt mulighet for bedre utnyttelse av råvaren.

– Målet har også vært at Potetskolen skulle bidra til å bedre økonomien i potetproduksjonen, og være en felles arena som samler produsenter og bransje, forteller fagkoordinatoren.

Kull nummer to som ble uteksaminert, besto av 31 deltagere fra hele landet. De fleste av deltakerne var potetprodusenter eller kommende potetprodusenter. Resten av deltakerne jobber innen rådgiving, forskning, eller arbeider i potetbransjen.

 

Nedgang i norsk produksjon
Både produksjonen av poteter, antall gårder og areal til potetdyrking har minket de siste 17 årene. Når antall potetprodusenter reduseres med over 80%, og arealet har blitt redusert med 31 500 daa perioden fra 2000 til i dag, gjør det arbeidet mer utfordrende for de som blir igjen.

Og det stilles store krav til de som driver. Import av potet øker, etterspørselen etter kvalitetspotet er større enn produksjonen. Bonden må hele tiden utvikle produksjonen og tilpasse seg markedet.

– De må lære å utnytte de mulighetene som finnes for å dekke kravene til kvalitet som markedet etterspør, samtidig som en skal kunne ta gode avlinger og holde kostnadssida nede slik at produksjonen er lønnsom. Dette har vært Potetskolen sitt hovedfokus, sier Glorvigen.

 
Potetskolen har hatt som mål å kunne bidra til bedre utnyttelse av produksjonspotensialet, og på den måten gi verdiskaping og bedre økonomi. Gjennom sine sju samlinger har deltagerne fått servert den nyeste kunnskapen innen potetproduksjon for å:

  • Bygge opp kunnskap hos den enkelte som kan bidra til økt varekvalitet og bedre utnyttelse av råvaren
  • Bidra til bedre lønnsomhet i produksjonen
  • Samle produsenter og potetbransje for felles læring og erfaringsutveksling.
  • Være en møteplass for inspirasjon til mer målrettet innsats i potetproduksjonen

 
Kilde: www.landbruksdirektoratet.no

Nådde målsettingen
En oppsummering av deltakernes forventninger og målsetting på forhånd viser at NLR Potetskolen har nådd målsettingen sin.
De beste fagpersonene vi har i Norge på hvert av temaene har undervist. Resultatene fra alle nyere forskningsprosjekt og andre mer praktisk relaterte prosjekter innen potet har blitt presentert for deltakerne. På samlingene har undervisningen blitt servert som en blanding av foredrag, gruppearbeid, besøk av og hos andre produsenter og bedriftsbesøk. Fokus har vært hvordan man skal klare å produsere og lagre mat- og settepoteter av god kvalitet som forbrukerne ønsker. I løpet av de sju samlingene har deltakerne bygd nye nettverk til andre produsenter fra flere steder i landet, til folk i potetbransjen og til forskere som arbeider med potet.

– Potetskolen har vært en møteplass som har inspirert flere til å investere i nye anlegg på garden, og endre praksis i egen produksjon. Håpet er at dette totalt sett øker kvaliteten og lønnsomheten i norsk potetproduksjon, sier Glorvigen.

 

Avhengig av tilbakemeldinger
Prosjektet med undervisningstilbud for potetprodusentene gjennom potetskolen er nå avsluttet. Men fagkoordinator på Potet Borghild Glorvigen er ikke avvisende til å ta en ny runde med skolering av potetbøndene, dersom produsentene selv ser behovet.

– Vi har fått så mange gode tilbakemeldinger på opplegget fra de to kullene som har deltatt. En viktig del av jobben vi gjør i NLR er å tilrettelegge for heving av kompetansen til våre medlemmer. Vi kommer ikke til å starte opp nytt kull nå dette året. Men, er det mange nok som ønsker mer kunnskap på dette feltet kan det godt hende vi prøver å få til et nytt studieløp, forklarer Glorvigen.

Kunne du tenkt deg å være student på Potetskolen om den starter opp igjen? Da bør du melde din interesse i dette spørreskjemaet.

 

 

 

Potetskolen, et tverrfaglig samarbeid for potetbonden

Produksjonsmiljøet for potet i Norge er ikke større enn at man ser både behovet og fordelen med et tverrfaglig samarbeid. Gartnerhallen og settepotetforretningene Norgro, Strand Unikorn og Maarud har bidratt både til planlegging og gjennomføring av NLR Potetskolen.

 

Arbeidsgruppa har bestått av: 

  • Borghild Glorvigen, fagkoordinator i potet i NLR, prosjektleder
  • Eva Cecilie Gihle, NLR Innlandet
  • Stig Haarseth, kulturansvarlig for Mandelpotet, Gartnerhallen
  • Hans Arne Krogsti, Strand Unikorn (felles representant for settepotetforretningene)
  • Kristin Sørensen, sekretær for arbeidsgruppa

 

Tusen takk

Et så omfattende studietilbud som potetskolen krever grundige forberedelser, og gode foredragsholdere. For at studiet ikke skulle koste for mye for produsentene har Potetskolen vært helt avhengig av flere finansieringskilder. Tusen takk til Innovasjon Norge, fylkeskommunene Buskerud, Hedmark, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms, og fra potetbransjen Norgro, Strand Unikorn, Maarud, BAMA, Nordgrønt og Gartnerhallen. Uten den gode støtten hadde ikke NLR Potetskolen vært en realitet.

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.