Det går mot forbud for Reglone

19.10.2018 (Oppdatert: 19.10.2018)

EU-kommisjonen har besluttet å ikke fornye godkjenningen av dikvat, det virksomme stoffet i Reglone og Retro. Beslutningen tas på grunnlag av bekymringer knyttet til eksponering for folk og fugl.

Potetåker behandlet med Reglone. Foto: Borghild Glorvigen

Dikvat har spilt en veldig viktig faktor i potetproduksjonen. Reglone ble første gang innmeldt til prøving i 1961 og ble godkjent i 1964*. Preparatene Reglone/Retro er godkjent til bruk for nedvisning av grønnmasse i kløverfrøeng, ert og åkerbønne til modning, potet, oljevekster og nedsviing av utløpere i jordbær.

 

Beslutning om utfasing av dikvat

I Norge det ikke avklart om når og hvordan utfasingen skjer. 

For EU er følgende beslutning tatt:

  • Dikvat kan ikke selges etter 4. mai 2019. 
  • Dikvat kan ikke brukes etter 4. februar 2020.  

 

> Forbud mot diquat (Seges, DK, 16/10)

> EU Commission confirms non-renewal of diquat (Syngenta 16/10/2018)

 

Reglone

Reglone er et kontaktmiddel som raskt tas opp i plantene og virker raskt på alle grønne overjordiske plantedeler. I kontakt med jord blir Reglone raskt inaktivert. Dette fører til at arealer sprøytet med Reglone kan sås eller plantes etter kort tid.

Bruk av Reglone har en lang historie i Norge og i veldig mange andre land. Dikvat finnes i preparatene Reglone og Retro. 

Det har ikke vært noen resistensproblematikk knyttet til bruken av dikvat.  

> Etikett Reglone

 

Alternativ til dikvat

Det finnes alternative preparat og metoder som har vært og er under utprøving, men ingen har så langt vist seg å være like effektive som Reglone. I hele EU vil det framover være en betydelig arbeidsinnsats for å finne fram til gode alternative metoder. 

 

Betydningen av dikvat i potetproduksjonen

De fleste potetåkrene blir svidd ned med dikvat om høsten. Det stopper veksten av potetriset, og dermed også veksten av knollene, når de har rett størrelse til sin bruk i markedet. 

Reglone fører til at potetriset/grønnmassen dør, og at tørråtesoppen ikke lenger har noe plantemateriale å vokse på. Når riset er dødt når potetene høstes skjer det ingen smitting av tørråtesoppen fra ris til knoll. Det er viktig å ikke få med tørråte inn på lageret, da dette fort gir råteproblemer og dårligere lagringskvalitet på avlinga.

Gardbrukerne ønsker å høste poteter med god avmodning og bra skallkvalitet. Et godt nedsviingsmiddel eller gode nedsviingsmetoder er med på å sikre høy kvalitet ved høsting.

 

* I "Melding fra toksikologisk utvalg for plantevernmidler, Vollebekk" hadde Reglone Reg. nr. TU 28.64.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.