Tørke og potetforsyning

09.08.2018 (Oppdatert: 16.08.2018) Borghild Glorvigen

Tørke og fôrmangel har vært en realitet siden juni. At det blir unormalt lave potetavlinger på mange jorder vet vi. Størrelsen på avlingssvikten kjenner vi per dags dato ikke, men at årets tørke vil merkes på potetforsyningen i lang tid framover - det er en realitet.

Sviktende spiring på grunn av vannmangel. Foto: Borghild Glorvigen

Trenger høyere aksept for annerledes kvalitet på potet og grønt

Generelt for grønnsaks- og potetsektoren uttaler Pia Gulbrandsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt hos Bama, til VG at - Det blir færre varer samtidig som de nok blir mindre og rarere enn det folk er vant til, men de er like gode.

På Gartnerhallens facebookside uttaler Christian Mjaaseth, markedssjef i Gartnerhallen at – Avlingene ligger på rundt 80 prosent av det som var planene. I år er det ekstraordinært og det er kritisk for norske produsenter. 

Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS) setter hver høst opp avlingsprognoser for blant annet potet. For potet gjennomføres graveprøvene, som danner grunnlaget for avlingsprognosen, i uke 35 (i år 27-31. august). For løk utføres prøvegravingene 8.-10. august.

Potet krever jevn og god vanntilgang for å gi akseptable avlinger av god kvalitet. Tørre forhold vil gi et dårligere utseende på grunn av gode forhold for flatskurv, og skallet blir mindre glatt og delikat der det har vært for tørt og for varmt. Ujevne vekstforhold fører også til sprekkdannelser i knollene. 

 

Varmeste og tørreste juli siden 1900

I oppsummeringen fra Meteorologisk institutt kommer det fram at juli måned 2018 er tidenes varmeste siden landsdekkende målinger startet opp i 1900. For hele landet lå julitemperaturen 4,3 grader over normalen. Sammen med 2014 er dette den varmeste juli registrert i Norge siden 1900. Den tørreste juli måned som er registrert var i 1901. Årets juli ble den nest tørreste siden 1900 for hele Norge med bare 55 prosent av normalbøren. 

Rekorder er registrering på 40 værstasjoner: Det ble ny rekord for gjennomsnittlig temperatur for juli på over 40 værstasjoner i juli, og det ble rekord for maksimumstemperatur på et døgn i juli måned for over 40 værstasjoner.

> Les mer om vær og klima hos Meteorologisk institutt

 

Figurene nedenfor viser avvik fra normal lufttemperatur og normal nedbør for landet i juni og juli 2018.

Kilde: Månedsrapporter fra juni og juli 2018 fra Meteorologisk institutt. 

 

Lavere avlinger enn forventet i store deler av Europa

Store deler av Europa lider av tørke og vannmangel i sin potetproduksjon, og erfarer det gardbrukerne kaller “the worst drought in recent memory”. Dette kan skape matmangel og uro i økonomien framover. 

Tørken setter sine spor i land som Tyskland, Irland, Polen, Latvia, Litauen, Danmark, Sverige og Norge m.fl.

> German Potato Processing Industry Association expects crop shortage due to drought (Potato News Today, 30.7.2018)

> Torkan driver potatispriset i vädret (Lantbruksnytt, 2.8. 2018)

> Scientists warn that drought could get worse as little rain forecast (The Irish Times 9/8/2018)

> Tørke i store deler av Nord-Europa (Nationen 7/7/2018)

> North-Western European Potato Growers Ring the Alarm Bell for Next Potato Harvest (Spudsmart 14/8/2018)

 

Effekten strekker seg lenger enn til potetavlingene i Norge

Europa opplever en tørke som ingen kan huske å ha sett maken til. Dette kan skape matmangel og økonomiske problemer for europeerne.

Siden mai 2018 har Europa opplevd en tørr periode med temperaturer langt over gjennomsnittet. Det har også vært flere hetebølger. 

Den litauiske regjeringen har erklært krisesituasjon på grunn av tørken.

Latvia har anerkjent årets tørke som naturkatastrofe av nasjonal skala.

I store deler av Norge, Irland og Danmark er befolkningen pålagt vanningsrestriksjoner. 

Strømprisene forventes å stige i land som baserer mye av sin produksjon av elektrisitet på vannkraft (Norge, Belgia og Nederland). 

Kilde: The Weather NetworkFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.