Bedre kontroll på vanningen med ny, norsk sensor

01.06.2018 (Oppdatert: 01.06.2018)

En norskutviklet sensor hjelper bonden å holde vakt over vanningsvogna. En sensor med GPS registrerer spredevognas bevegelser og sender melding til bruker ved stopp eller andre feil.

Norskutviklet sensor hjelper bonden med å holde vakt over vanningsvogna. FOTO: Produsenten

Jevn tilgang av vann er svært viktig for optimal vekst og utvikling av potetplanta i tiden etter spiring. Det beste er selvsagt om vannet kommer naturlig og i passe mengder. I tørre perioder vil imidlertid de som har vanningsanlegg ha stor nytte av å bruke dette. God jordfuktighet i knolldanningen er viktig for å redusere angrepene av flatskurv. Jevn jordfuktighet er også viktig for å unngå vekststagnasjon og ujevn tilvekst. Periodevis vannmangel gir redusert tilvekst, forsinket modning og dårligere lagrings- og bruksegenskaper. Det kan også gi opphav til kvalitetsfeil som vekstsprekker, indre brunfarging og kolv (hulrom).

 

Teknikken hjelper i vanninga

Å bruke vanningsanlegget i tørre perioder betaler seg vanligvis godt. Likevel kvier mange seg for å starte vanningen. Vanning krever mye arbeid og oppfølging. I tillegg til arbeidet med flytting av vogner knyttes mye tid og usikkerhet til om vognene går som de skal. Sistnevnte har et norsk firma nå funnet en løsning på. En av samarbeidspartnerne i Fagforum Potet, Vestfoldsbaserte 7 Sense, lanserte i 2017 et nyutviklet elektronisk hjelpemiddel som kan hjelpe bøndene i den krevende vanningssesongen. Produktet består av en liten boks som monteres på den aktuelle vognen. Enheten har en sensor med GPS som registrerer spredevognens bevegelser, og sender melding til brukeren både ved stopp, ved trykkfall og om vognen velter.

 

 

Interessert?

Du kan lese mer om teknologien her:

 

Produsentenes hjemmesideFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.