Ny frist 8/10: Vintertest av egne settepoteter 2018

24.08.2018 (Oppdatert: 28.09.2018)

Virus i settepotetene gir lavere avlinger. Sjekk virusinnholdet i egne settepoteter foran neste sesong. Er det for høyt innhold av virustypene PVA og PVY bør settepotetene byttes ut med sertifisert materiale. Virustestinga utføres ved NIBIO Plantehelse på Ås.

Ny frist for levering av poteter til virustest: 8/10/2018

 

Virustest for å kvalitetssikre egne settepoteter

Testen koster i 2018 NKR 1090 + mva per prøve. Virustesten utføres ved Planteklinikken hos NIBIO Plantehelse.

Frist for innlevering av knollprøve til vintertest hos NIBIO (Ås) er 1. oktober. Prøvene leveres enten via lokal rådgivingsenhet (ta kontakt med din lokale enhet i NLR for mer informasjon), eller den kan leveres direkte til NIBIO.  

Knollprøve som skal til vintertest består av 110 knoller og skal være vasket og tørket. 

Leveringsfrist 1. oktober 2018. 

Last ned skjema og fyll ut i to eksemplarer, og legg ved sending av knollene. 

Her finner du din lokale rådgiver i NLR

 

Når bør du teste egne settepoteter?

 • Det er ønskelig å bruke settepoteter av egen avl, men det er usikkerhet om status for sterke virus.
 • Det er flere partier av samme sort, og man vil finne ut hvilket parti som er best egnet. 

 

Testing hos Planteklinikken

 • Informasjon ved innsending: Oppgi produsent, sortsnavn og antall partier. 
 • Fyll ut skjema med opplysninger og legg oppi sekken med knollprøva.
 • Plukk ut 110 knoller, representative fra partiet som er planlagt til settepoteter. Vask og lufttørk potetene. Pakk potetene i papirsekker og merk med produsentens navn og adresse, sortsnavn og partinummer (særlig hvis det er flere prøver fra samme produsent).
 • Send/lever prøvene til Planteklinikken hos NIBIO senest 1. oktober. (Adresse: Høgskoleveien 7, 1433 Ås). Husk å legge ferdig utfylt skjema oppi sekken før sending.
 • Planteklinikken trenger 7-9 uker på testinga.
 • Resultatene blir sendt dyrkeren fortløpende etterhvert som de er klare (med kopi til den lokale rådgivingsenheten).

Fristene må overholdes. Husk at Posten krever nøyaktig adresse til NIBIO Planteklinikken, Høgskoleveien 7, 1433 Ås. Har du spørsmål om uttak av prøver? Ta kontakt med din lokale rådgivingsenhet. Har du spørsmål om levering eller sending av prøvene? Ta kontakt med Planteklinikken på Ås. Telefon: 452 11 439, eller e-post: planteklinikken@nibio.no.

 

Problemer med virussmitte i settepotetene

Potetvirus Y og A (PVY og PVA) i settepotetene gir følgende utfordringer:

 • Avlingsreduksjon
 • Kvalitetsproblemer med misform og sprekker i knollene.
 • Planten blir mer utsatt for andre sjukdommer, bl.a. svartskurv

 

Bladlus sprer virus

Det er bladlus som sprer PVY/ PVA fra sjuke til friske planter, og i korte trekk er det følgende forhold som virker inn: 

 • Andelen av virussmittede settepoteter i åkeren fra våren (evt. spillpoteter fra i fjor som spirer)
 • Type og mengde bladlus gjennom sesongen
 • Avstand til andre potetåkre som er smittet
 • Nedsviingstidspunkt på ettersommeren
 • Gjenvekst etter nedsviing

> Les mer om forskningsprosjektet "Bladlusoverført virus".

 

Uttak av knollprøver til virustesting

Potetknoller som skal sendes til Planteklinikken på Ås for testing av PVY og PVA kan enten tas ut i åkeren, under potetopptaket eller på lager. Uttak fra lager anbefales ikke. Potetene skal vaskes og tørkes før sending.

Hver knollprøve er på 110 knoller. Det er viktig at prøva på 110 knoller er representativ for de potetene man ønsker å bruke som settepoteter. Det vil si at:

 • Potetene må tas fra den åkeren, eller den delen av åkeren, som man har tenkt å bruke settepoteter fra. Planlegger man å ta ut settepoteter fra flere åkre, bør det tas ut ei prøve fra hver av åkrene. Dette fordi smittenivået kan være veldig forskjellig etter hvilket jorde de er dyrket på, hvor lang avstand det er til naboens åker etc. selv om settepotetmaterialet opprinnelig var det samme.
 • Knollene må være i den størrelsen som skal brukes til settepoteter neste år når de er høstet. Avhengig av smittenivået av virus i en åker kan det være store forskjeller på smittenivået i små og store knoller. Planter med smitte av PVY og/eller PVA er ofte mindre enn resten av plantene i åkeren. Disse plantene produserer også små knoller, som da har et høyt smittenivå av virus. Små settepoteter er derfor mindre egnet enn de litt større fra en virussmittet åker.

Prøvene sendes/leveres til Planteklinikken hos NIBIO  på Ås, sammen med utfylt skjema. Planteklinikken trenger 7-9 uker på testinga. 

 

> Last ned skjema og fyll ut i 2 eksemplarer (skal følge knollprøva til NIBIO)

 

> Les om PVY på Plantevernleksikonet

> Les om PVA i Plantevernleksikonet

 

Metoder for uttak

Det er tre metoder for uttak av prøver. Metode A eller B anbefales.

 

A) Uttak av knollprøve fra åker. Det er viktig at det graves ut knoller fra potetplanter spredd i hele åkeren (både bredde og lengde på åkeren). Ta gjerne ut knoller fra 50 ulike planter. Husk å plukke ut den knollstørrelsen som skal brukes som settepoteter neste år.

 

B) Uttak av knollprøve under innhøsting. Skal det tas ut knollprøver under innhøstingen er det også viktig å få fordelt uttaket fra ulike deler av jordet. Dette kan gjøres ved å ta fra ulike kasser på hengeren (hvis man høster i kasser på henger), fra ulike hengere fordelt over dagen, og fra ulike dager. Husk riktig knollstørrelse.

 

C) Uttak av knollprøve på lager (anbefales ikke). Denne metoden for å ta ut knollprøver for virustesting anbefales ikke. Årsaken er at det er vanskeligere å ta ut en representativ prøve fordi det er mer komplisert å komme til de ulike kassene, og at det er vanskeligere å holde oversikt over hvilken del av jordet (eller hvilken åker) de forskjellige kassene representerer. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.