Forventer noe lavere potetavling

05.09.2019

Avlings- og kvalitetsprognoser for 2019 viser 4,6 prosent lavere potetavling enn i fjor. Sammenlignet med gjennomsnittet for 2002-2018 forventes 3,7 prosent lavere avlingsmengde denne sesongen.

Michael Amold og Benedikte Tveit i NLR Øst er blant dem som står for progonsehøstingen. (Foto: Borghild Glorvigen)

Variasjonene er større i landet enn tidligere år. På Østlandet forventes lavere avlinger og matkvaliteten er også lavere med skurv som dominerende feil. I Trøndelag forventes litt høyere avlinger med lik matkvalitet som i fjor. På Sør-Vestlandet er det noe lavere avlinger, og kvaliteten er lik som i fjor. I Troms forventes høyere avlinger i år, og matkvaliteten er litt lavere.

Vatning virker ikke til å ha påvirket avlingsmengden noe særlig. Prognosa viser at det er en større andel av små knoller i år. Usikkerhetsmomentet vil som alltid være hvor mye plantene fortsetter å vokse, noe som i hovedsak er avhengig av ytre faktorer som vær, næringstilgang og angrep av skadegjørere.

Matkvaliteten er noe lavere i år. Av kvalitetsmessige utfordringer som er notert, er det feil som skurv, misform og stengelråte som dominerer, i tillegg til en del flassing som skyldes umodne knoller. Det ble også observert tørråte i enkelte prøver, noe som kan gjøre lagerkvaliteten usikker.

> Avlings- og kvalitetsprognoser for 2019

Prøvegraving

Rådgivingsenheter i Norsk Landbruks-rådgiving tok i uke 35 ut 97 prøver hos matpotetdyrkere i de distriktene som betyr mest for potetdyrkinga her i landet. Av de 97 prøvene var ti prøver i Mandel, som omtales i et eget avsnitt i rapporten. Prøvetakinga ble utført slik at 2,5 m2 ble gravd opp på fire forskjellige plasser hos hver produsent (tilsammen 10 m2). Målet var å velge ut fire representative plasser i en åker hos hver produsent.

 

HOFF SA har sammenstilt tallene og laget prognosa som var klar 4. september.  

 

> Avlings- og kvalitetsprognoser for 2019Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.