Flere funn av tørråte

24.06.2019 (Oppdatert: 25.06.2019)

Tørråte er funnet flere steder i Norge i 2019. Det er gjort funn i Rogaland, i Vestfold og i Hedmark. Tørråtesoppen krever fuktige forhold for å kunne leve og spre seg.

Tørråteangrep i potet. Foto: Borghild Glorvigen

I Norge er det nå funnet tørråte i Rogaland, Vestfold og Hedmark. Potetarealene i Norge varierer fra fortsatt ikke satt på tung og våt jord i Innlandet til høsting av tidligpotet flere steder i landet.

For å kunne spire trenger tørråtesporene fritt vann. Dette får de enten fra nedbør eller fra dugg. Bladene må være våte i minimum 40 timegrader for at sporene skal klare å både spire og infisere. Risikoen for spredning øker når potetplantene ikke rekker å tørke opp etter regnvær. Denne værrota har så langt vært betegnende for 2019. Derfor kommer det nå tørråte i flere åkre. 

 

> Følg med på tørråtevarsling på VIPS

 

Sterk sol dreper tørråtesporene. Derfor var 2018 et år med lite tørråteangrep. 

På Jylland i Danmark har det vært urovekkende mange funn av tørråte de siste dagene. 

 

> Her kan du følge med på spredning av tørråte i Norden (Euroblight)

 

 

Tørråtemodeller i Norge

Negativprognosen

Modellen er et supplement til kriteriet "radlukking" for bestemmelse av første sprøytetidspunkt.

Fra en bestemt startdato (50% oppspiring av potetene) akkumuleres daglige risikoverdier basert på værdata (temperatur, relativ luftfuktighet og nedbør). Risikoverdien er en sum av værets innvirkning på tørråtesoppens spiring/infeksjon, sporulering og mycelvekst. Det korrigeres for tørkehemming av disse prosessene. Etter at den akkumulerte risikoverdien har nådd en viss grense (150) er det fare for primærangrep dersom man får en dag høy risiko. 

 

Nærstadmodellen

Modellen beregner risiko for sporeproduksjon med påfølgende spredning, overlevelse og infeksjon på grunnlag av værdata. For at infeksjonen virkelig skal skje må det være smitte til stede. 

Tørråtemodeller: 

> Nærstadmodellen

> Negativprognosen (hjelpemiddel for vurdering av sprøytestart)

 

Har du spørsmål om tørråte? 

Ta kontakt med din lokale rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.