Forbud mot antigromiddelet Klorprofam

03.07.2019 (Oppdatert: 21.10.2019)

EU-kommisjonen vil ikke lenger tillate bruk av antigromiddelet Klorprofam (CIPC/Chlorpropham) etter 1. oktober 2020.

Klorprofam (eller CIPC) er et herbicid med kjemisk betegnelse isopropyl-N- (3-klorfenyl) karbamat. Det brukes som spirehemmer på lagrede poteter, og virker ved å forstyrre celledeling som hemmer spireutvikling.

 

Kun lov å bruke på poteter til fritering

CIPC er i dag lov å bruke i Norge, men kun på poteter til fritering (pommes frites og chips). Grunnen til at det brukes i friteringspotet er, at disse må lagres ved relativt varme temperaturer (6-12° C). Relativt høye lagertemperaturer er nødvendig for å opprettholde stekekvaliteten og unngå mørkfarging og utvikling av akrylamid for lagret potet. For å unngå at potetene spirer på lager er det  imidlertid nødvendig med spirehemmende tiltak. Alternativet har vært import av potet som også er behandlet med spirehemmer.

Importerte poteter påført forbudt middel

 

Helsefarlig

I større mengder er klorprofam helsefarlig. Stoffet ble vurdert av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i 2008. De konkluderte med at stoffet vil kunne representere en moderat helserisiko for de som jobber i produksjonen og som «gasser» potetene. De som utsettes for store doser må ha på seg verneutstyr. Det regnes ikke som helseskadelig å spise produkter behandlet med CIPC .

EU-kommisjonen har offentliggjort sin gjennomføringsforordning (EU) 2019/989 om ikke-fornyelse av aktivstoffet klorprofam. Det betyr at CIPC-autorisasjonen ikke blir fornyet og at medlemsstatene må fase ut plantevernmidler som inneholder CIPC. Tillatelsen utløper 8. januar, 2020, og medlemslandene må iverksette forbudet snarest og innen 8. oktober 2020.

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/989 af 17. juni 2019

 

Forventet forbud og utprøving av alternativer

Forbudet mot CIPC i EU har vært under oppseiling i flere måneder og var forventet av næringen. Det er ikke lett å finne alternativer. Alternative midler har vært prøvd ut i Europa. Et av alternativene prøves nå ut i et norsk prosjekt i regi av Strand Unikorn (Etylen i potet). Det er tatt initiativ til å undersøke andre alternativer også under norske forhold fra høsten 2019.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.