Frost utfordrer potethøstinga

15.10.2019 (Oppdatert: 17.10.2019) Morten Berntsen, Siri Josefine Mo

POTET: Greie avlinger med akseptabel kvalitet til tross. Frosten skaper krevende forhold for innhøsting og lagring.

Sen høsting skaper utfordringer med frost. Illustrasjonsfoto: Morten Berntsen

Vanskelig våronn gjorde at mange potetprodusenter fikk utsatt settetidspunktet betraktelig. Det har gitt konsekvenser for hele vekstsesongen. 

– Det er ikke krise, men det er alvorlig for dem som har igjen poteter ute, sier Kjetil Mostue, forsøkstekniker i potet i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet. 

Han har registrert at det står igjen en del poteter ute i hans området, og det vil være utfordringer med å få høstet dette. 

– Vi har hatt frost, og en del poteter er derfor ikke lagringsdyktige. Dersom du får levert med én gang, er det greit å ta opp, men dette er ikke poteter som bør innom lager, sier han. 

LES MER: Ny tørråtesopp på potet i Noreg - er det eit problem? 

 

Frostskader i Sør- og Midt-Norge

Siri Abrahamsen, potetrådgiver i NLR Viken, forteller at årets avlinger ligger rett under normalen, og at kvaliteten jevnt over er godt i Vestfold. Derimot er det knyttet spenning til hvor mye frosten har betydd. 

– Vi har hatt noe frost her i Vestfold også, og det blir spennende å se hvor mye av frostskadde poteter som har kommet med på lager, sier hun. 

Også i Midt-Norge har det kalde høstværet vært utfordrende for potetprodusentene. 

LES MER: Poteten fortjener mer

– Etter den 23. september har egentlig innhøstinga gått på skinner med tørre og fine forhold. Dessverre fikk vi også en del frost, som har spilt mange et puss. I stor grad har jorda tint opp igjen i løpet av dagen, men det vil være variasjoner der lokalklimaet spiller en rolle. Sorter med grunt knollansett er mer utsatt for frostskader, forklarer Jon Olav Forbord, potetrådgiver i NLR Trøndelag. 

Han forteller videre at frosne poteter på lager kan gi utfordringer med lagringskvaliteten. 

– Vi vet ikke hvor smertegrensa for hvor mye frossen potet på lager går. Det blir ei spennende tid framover, sier han. 

Imidlertid er både avlingene og kvaliteten på potetene i Midt-Norge gode. 

– Ganske bra, sier Forbord når han skal oppsummere årets sesong for trønderne. 

 

Noe flatskurv

Hos potetprodusenter i Solør-regionen har det i enkelte områder vært en større utfordring med skurv enn tidligere.

– De tørre forholdene vi hadde i sommer, sammenfalt med knolldanning på en del sorter. Det har gitt gode forhold for utvikling av flatskurv på lette jordarter, forklarer Camilla Bye, potetrådgiver i NLR Øst.

Flatskurv trives nemlig i luftig og tørr jord.

LES MER: Forventer noe lavere potetavling

Bye forteller videre at avlingene ligger på snittet for de siste ti år, og at kvaliteten for øvrig ser grei ut. 

 

 

Frossen potet

Ved temperatur under 0⁰C, kan potetens lagringsevne påvirkes og svekkes.
Når potetene er høstet, kan det også utvikles bløtråte. Dette er svært smittsomt, og hvis friske knoller kommer i kontakt med frostskadde, kan hele kassa i prinsipp bli smittet og ødelagt.  
I tillegg kan poteten få en søtere smak ved temperatur under frysepunkt da stivelsen i poteten omdannes til sukker.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.