Koloradobiller påvist for første gang på potetplanter i Norge

31.07.2019 (Oppdatert: 05.08.2019)

Koloradobille er en svært alvorlig skadegjører på poteter. Nå er den for første gang funnet på norske potetplanter - i en kjøkkenhage. Tiltak for å utrydde skadegjøreren er iverksatt. Mattilsynet mener det er mulig å hindre etablering og videre spredning av koloradobillen.

Koloradobillene ble funnet på potetplanter i en kjøkkenhage i Modum kommune. Koloradobillen er en svært alvorlig skadegjører som ikke finnes i Norge (Foto: Mattilsynet).

Planteklinikken ved NIBIO bekreftet tirsdag 30. juli funn av koloradobille i en prøve med larver tatt fra potetris i en kjøkkenhage i Modum kommune, Buskerud.

Koloradobille (Leptinotarsa decemlineata) er en karanteneskadegjører listet i vedlegg 1 i forskrift om plantehelse. En eventuell etablering og spredning av koloradobille i Norge vil kunne innebære stor skade for potetnæringen, og vil bli bekjempet med sikte på utryddelse ved funn i Norge. Knollene angripes ikke, og billen utgjør ingen fare for mennesker.

Trolig via kompost

− Mattilsynet vil rose eieren av kjøkkenhagen som, i samarbeide med lokal landbruksrådgivning, umiddelbart meldte fra til Mattilsynet om mistanke om koloradobille da han fant store mengder oransjerøde larver på potetplantene i sommer. Potetriset på noen planter ble fullstendig oppspist i løpet av få dager, sier Kåre Jacob Willumsen, seniorrådgiver i seksjon planter i Mattilsynet.

Sannsynlig smittevei i dette tilfellet er egg, pupper eller larver som har fulgt med importerte grønnsaker, og som eieren har brukt avfall av i en komposthaug i hagen. Mattilsynet oppfordrer andre hobbydyrkere av potet som bruker kompost inneholdende rester av importerte grønnsaker om å være oppmerksomme på denne faren, og varsle Mattilsynet ved mistanke om eller funn av voksne biller eller larver.

Tiltak iverksatt

− Heldigvis ligger kjøkkenhagen på et sted der det ikke er nærliggende potetproduksjon. Vi regner derfor med at billen ikke har spredt seg, og at og bekjempelse og overvåking på stedet vil være tilstrekkelig for å utrydde denne alvorlige skadegjøreren, sier Willumsen.

Mattilsynet oppfordrer profesjonelle og hobbydyrkere av potet, grønnsaksgrossister og -importører og andre aktører sterkt om å ta forholdsregler og iverksette tiltak for å hindre spredning og nye introduksjoner.

Voksne individer, både levende og døde, av koloradobille er flere ganger blitt funnet på importerte grønnsaker i Norge. Men det er første gang at det er påvist angrep på potetplanter i Norge. Risikoen for at koloradobillen skal følge med importerte poteter i dag er betydelig redusert ved at det stort sett importeres vaska poteter. Tidligere funn har vært knyttet til at billene har fulgt med grønnsakpartier som blindpassasjerer.

> Les mer om koloradobilla (Plantevernleksikonet)Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.