Lager 2020 arrangeres 11. og 12. mars

25.11.2019 Gerd Guren

NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving inviterer til seminaret Lager 2020. Seminaret er rettet mot produsenter som lagrer ferske vegetabiler - og andre interesserte.

På dag to er det tre parallelle sesjoner for poteter, frukt og bær og grønnsaker.

Første dag er en felles generell dag om lager og lagring. Temaer som tas opp er blant annet hvordan et kjølelager fungerer, kjølemedier, dimensjonering av lager, prinsipper for, og styring av, ulike typer lager.

Deltakerne får informasjon om Lagersjekken som er et nytt rådgivingstilbud fra NLR. Lagersjekken skal avdekke feil. Beregning av kjølebehov og kostnader står også på programmet.

På dag to er det tre parallelle sesjoner for frukt og bær, grønnsaker og poteter. Innenfor grønnsaker er dagen satt av til avslutning for prosjektet Optirot - Optimalisering av råvarer og teknikk for bedre kvalitet og redusert svinn under lagring av rotgrønnsaker.

Innenfor frukt og bær fokuseres det på biologiske prosesser etter høsting, emballasje, lagersjukdommer, rett høstetid, nedkjøling, kjølerutiner under transport, samt erfaringer med kjølelager.

På potetprogrammet står ulike ventilasjonssystemer, analyse av luftstrømmer i et lager, lagerstyring, lagersjukdommer, etylenbehandling av settepotet m.m.  

Alle relevante firma som leverer utstyr til lager er invitert til å delta med stand.

Seminaret arrangeres på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport ved Gardermoen. Hold av dagene!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.