Oppsummering fra møte med Landbruks- og matdepartementet

04.12.2019 (Oppdatert: 04.12.2019)

Representanter fra Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving og Gartnerhallen møtte statssekretær Widar Skogan mandag 2.12. for å diskutere godkjenningsordningen for plantevernmidler generelt, og situasjonen rundt utfordringene med tørråte på potet spesielt.

Fra møtet med Landbruks- og matdepartementet. Fra venstre: Thor Johannes Rogneby (leder i grøntutvalget i Norges Bondelag), statssekretær Widar Skogan (LMD), Sigrid Hjørnegård (generalsektretær Norges Bondelag), Borghild Glorvigen (fagkoordinator, NLR), Kåre Oskar Larsen (fagdirektør, NLR), Arve Gladheim (organisasjonssjef, Gartnerhallen) og Gerd Guren (fagkoordinator, NLR)

Statssekretær Widar Skogan i Landbruks- og matdepartementet innledet med at dette er et område der vi har felles interesser og at dette er en stor og viktig sak. Dette henger sammen med både total norsk matproduksjon og ikke minst storsatsingen på norsk grønt, frukt, bær og poteter.  

Godkjenning av plantevernmidler – forståelse for utfordringene for potetbøndene

Vi ble møtt med forståelse for utfordringene potetbøndene har med tørråte, at verktøykassa på plantevern tømmes og at mange mener risikoen derfor blir for stor til at man tør å produsere potet. Dette handler spesielt om at de effektive nedsviingsmidlene som inneholder dikvat (Reglone og Retro) nå er forbudt og at det er for få kurative* tørråtemidlerAv kurative tørråtepreparater er det per i dag kun Ridomil Gold Pepite som er godkjent for 2020, og det kan benyttes kun en gang per sesong.

Målet med møtet var å forklare og få forståelse for hvordan godkjenningsordningen og den særnorske bruken av fokusscenarioer for overflateavrenning slår uheldig ut. Departementet pekte på at det nå gjøres en jobb i Mattilsynet både med tanke på buffersoner og med tanke på fokusscenario, og at disse skal sees i sammenheng. 

Vi opplevde at vi spesielt fikk gehør for vår bekymring om at mangel på tilstrekkelig antall aktive stoff gir betydelig økt sjanse for utvikling av resistens.  

Mulige løsninger

Det ble diskusjon rundt mulige løsninger både på kort sikt for 2020-sesongen og på lengre sikt. På kort sikt er det nødvendig at potetprodusentene har nødvendige verktøy foran neste sesong. På lengre sikt må norske myndigheter prøve å finne løsninger hvor vårt godkjenningssystem harmonerer bedre med våre naboland. Et av momentene som ble diskutert var å se på hvor hovedtyngden av norsk frilandsproduksjon av åpen-åker-vekster skjer, og hva slags forhold som er gjeldende i disse områdene (topografi, nedbørhellingsgrad). Vi opplever at statssekretæren ser utfordringene, men det ble naturlig nok ikke gitt noen direkte lovnader i møtet.  

Fra departementet sin side ble det pekt på NLR sin rolle når det gjelder å følge med på utfordringene og bruke de dispensasjonsmulighetene som finnes. Det ble poengtert fra næringa at vi går inn i en avgjørende periode for planlegginga av neste sesong, og at produsentene ønsker signaler på om de har nødvendige verktøy før de kan ta avgjørelser for vekstsesongen 2020.  

* kurativ = kan stoppe et angrep Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.