Nytt kartleggingsprogram for potet starter 2019

06.02.2019 (Oppdatert: 06.02.2019)

Mattilsynet starter et nytt kartleggingsprogram i 2019 for å få kunnskap om forekomst av karanteneskadegjørere i potetproduksjonen. Programmet vil etter planen gå i flere år.

Potetåker i Rollag (Buskerud). Foto: Mattilsynet

Kartlegging av planteskadegjørere i potet

Informasjonen er skrevet av Mattilsynet. 

I 2019 starter Mattilsynet et nytt kartleggingsprogram for karanteneskadegjørere i potet. Målet er å få kunnskap om forekomst av karanteneskadegjørere i potetproduksjonen. Programmet vil etter planen gå i flere år.

I 2019 vil programmet omfatte lys ringråte, mørk ringråte og rotgallnematodene Meloidogyne chitwoodii og M. fallax. Lys ringråte, som tidligere er kartlagt i flere runder fra 1999 til 2015, er funnet i Norge, mens de tre andre aldri har vært påvist. Det er ikke undersøkt for Meloidogyne chitwoodii og M. fallax tidligere.

 

Hvordan og når blir prøvene tatt ut?

Knoller fra mat- og industripotetproduksjonen vil bli undersøkt for alle fire planteskadegjørerne. Inspektører fra Mattilsynet vil ta ut potetprøver, hovedsakelig fra lager, i perioden fra opptak til midt i november. Fra tidligpotet kan det bli aktuelt å ta prøver i felt.

 

Hvilke skadegjørere skal sjekkes?

Knoller fra settepotetproduksjon vil bli undersøkt for Meloidogyne chitwoodii og M. fallax i 2019. Settepotetforretningene vil sørge for uttak av disse prøvene. Settepotetene testes rutinemessig for lys og mørk ringråte, og disse skadegjørerne inngår derfor ikke for settepoteter i dette programmet.

 

Hva skjer hvis en karanteneskadegjører blir påvist?

En påvisning av en av de nevnte skadegjørerne vil resultere i forvaltningsmessig oppfølging fra Mattilsynets side. For lys ringråte er det allerede etablert en bekjempelsespraksis. Denne vil bli justert slik at den harmonerer med bekjempelsestiltakene som gjennomføres i EU. For de tre andre foreligger ingen norsk bekjempelsespraksis. For disse vil det bli utarbeidet en skisse for forvaltningsmessig oppfølging, basert på anbefalinger fra den europeiske plantevernorganisasjonen (EPPO).

 

Programmet skal gå i flere år

Forutsatt at det årlig avsettes midler i Mattilsynets budsjett, er intensjonen at programmet skal gå over flere år. En god oversikt over forekomsten av lys ringråte og bekjempingstiltak på linje med det som kreves i EU, vil på sikt kunne legge til rette for en framtidig eksport av matpoteter til EU. Lys ringråte vil derfor inngå fast i programmet. Hvilke andre skadegjørere som Mattilsynet vil undersøke for i årene som kommer, er foreløpig ikke bestemt. Det er heller ikke tatt stilling til om settepotetproduksjonen skal inngå årlig.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.