Kampen om kvalitetsknollen

23.05.2019 (Oppdatert: 24.06.2019) Morten Berntsen

POTETKAMPEN 2019: Seks potetdyrkere skal sammen med sin rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving denne sesongen konkurrere om å oppnå høyest avlingsverdi per dekar i sin produksjon. God agronomi vil bli vektlagt.

Å produsere kvalitetspoteter vil være viktig for å hevde seg i konkurransen. FOTO: Morten Berntsen

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) arrangerer denne sesongen Potetkampen 2019. Seks potetprodusenter fra hele landet skal sammen med sin rådgiver konkurrere om å dyrke poteter hvor høyest avlingsverdi per dekar avgjør.

– Vi ønsker med denne konkurransen å sette fokus på potet og potetdyrking i Norge. Gjennom en bred mediedekning av konkurransen, ønsker vi at allmenheten også skal få ta del i fokuset rundt potet, sier Borghild Glorvigen, fagkoordinator potet i NLR og initiativtaker til konkurransen. 

LES MER: Nytt potetlager med NLR på laget

 

Avlingsverdi

Det er dyrkere som produserer matpoteter som deltar i konkurransen, og høyest avling per dekar vil nødvendigvis ikke være det som avgjør hvem som vinner. Her skal nemlig oppgjørspris og kvalitet på potetene telle. 

– Juryen legger vekt på avlingsverdi som kriterium i konkurransen. Avlingsverdi er et produkt av avlingsmengde og oppgjørspris basert på avlingskvaliteten, forklarer Glorvigen. 

– Juryen skal reise rundt til de seks deltakerne i løpet av sesongen. Her vil vi danne oss et godt inntrykk av hvordan sesongen er og hvordan gårdbrukeren dyrker sine poteter. Vi vil også legge vekt på god agronomi når vi skal kåre en vinner, supplerer hun. 

LES MER: En drømmestart på potetsesongen

 

Lagspill

Hver deltaker konkurrerer i egen åker. I forkant av sesongen skal det settes opp en gjødslingsplan. Denne skal videre brukes som et aktivt styringsverktøy. Fordelinga av gjødsel baseres på analyser gjennom sesongen. 

– Bonde og rådgiver bruker tilgjengelig verktøy for å vurdere gjødselstrategien på konkurransearealet, sier Borghild Glorvigen. 

Videre utføres de dyrkingstiltakene som bonde og rådgiver finner nødvendig for å oppnå stor avling av god kvalitet. Når høsten kommer, skal det tas ut en avlingsprøve fra konkurranseåkeren. Denne skal sendes til kvalitetsvurdering for å fastslå oppgjørsprisen. 

Dyrkerne og rådgiver vil bli fulgt opp med gårdsreportasjer i Norsk Landbruk gjennom sommeren. Vinneren kåres ved årets slutt. 

LES MER: Nanolæring: Stilkanalyser for helsesjekk i potetåkeren

 

Deltakerne i Potetkampen 2019

SØRLANDET
Dyrker: Leif Johan Rugsland
Sort: Asterix
Rådgiver: Sigbjørn Leidal, NLR Agder

 

ØSTLANDET
Dyrker: Tom Brauter
Sort: Beate
Rådgiver: Camilla Bye, NLR Øst

 

INNLANDET
Dyrker: Stig Rune Stai
Sort: Mandel
Rådgiver: Vidar Westum, NLR Innlandet

 

VESTLANDET
Dyrker: Bjarte Nærland
Sort: Fakse
Rådgiver: Arne Vagle, NLR Innlandet

 

MIDT-NORGE
Dyrker: Bjarne Faanes
Sort: Nansen
Rådgiver: Jon Olav Forbord, NLR Trøndelag

 

NORD-NORGE
Dyrker: Jostein Skaga
Sort: Asterix
Rådgiver: Anne Marit Isachsen, NLR Nord Norge

Konkurransekriterier

  • Deltakere er yrkesdyrkere og medlem i NLR
  • Både økologiske og konvensjonelle produsenter kan delta
  • Forutsetning at deltakere tilfredsstiller kravene i KSL
  • Alle dyrkingsopplysninger skal være tilgjengelig for jury per 1/10
  • Skiftet i konkurransen er minimum 10 dekar
  • Valgfri sort. Matpotet, lagerpotet (ikke tidligpotet)
  • Avlingsprøver og kvalitetsprøver legges til grunn
  • Avlingsverdi mest interessant
  • Variable kostnader må med i regnestykket, oppgjørspris; noteringspris matpotet klasse 1 per 1/10
  • Alle deltakere skal ha hatt besøk av minst ett jurymedlem i løpet av vekstsesongen

 

Dette er juryen

Trygve Kirkerød, pensjonert potetviter

Bjørn Tor Svoldal, Yara

Eldrid Lein Molteberg, NIBIO Apelsvoll

Borghild Glorvigen, fagkoordinator NLR

 

Hvem vinner potetkampen? (Norsk Landbruk 6/6)Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.