Nytt potetlager med NLR på laget

23.04.2019 (Oppdatert: 29.04.2019) Lise Olavsdotter Lund

– En god driftsplan legger mye av grunnlaget for en god søknad til Innovasjon Norge.

LANGT: Potetlageret er bygget i stål og sandwich-elementer fra Tyskland. Det nye lageret sees til venstre, mens det gamle fra 2007 sees til høyre. Det nye takoverbygget mellom det gamle og nye lageret ble også oppført i 2018. Totalt er nå hele bygget på 80 meter i lengden, og 20 meter i bredden. (Foto: Lise Olavsdotter Lund)

Det sier potetbonde Kåre Færgestad. Norsk Landbruksrådgivning var med på laget da han utvidet med et nytt potetlager på gården.

I mars 2018 fikk Kåre Færgestad innvilget støtte fra Innovasjon Norge til oppføring av nytt potetlager på gården i Sørum i Akershus.

Erfaring fra før

– Vi bygde potetlager på ca. 960 kvadratmeter i 2007. Dette har fungert utmerket, men vi så behovet for mer lagerkapasitet, ettersom vi har utvidet potetarealet, forteller Færgestad.

Han tok kontakt med økonomirådgiver i NLR Øst, Ole Albert Bøhn, for å få utarbeidet en driftsplan samt bistand i forbindelse med søknad til Innovasjon Norge. Søknaden ble sendt i januar, og i mars mottok han positivt svar.

– Vi fikk 800 000 kroner i støtte fra Innovasjon Norge, noe vi er veldig godt fornøyd med, sier Færgestad. Den totale kostnaden på det nye lageret endte opp på rundt 3,5 millioner, slik at andelen støtte ble på 23 prosent.

Det nye lageret er på rundt 400 kvadratmeter, men i tillegg bygde de tak mellom det eksisterende og det nye potetlageret på ytterligere 500 kvadratmeter.

Dermed er kapasiteten på lagring under tak nesten doblet. Høsten 2018 sto lageret klart til bruk. Alt gikk som planlagt, og de valgte entreprenørene utførte jobben helt i tråd med planen.

Selvforsynt med strøm

Nå planlegger Færgestad å legge solcellepaneler på taket, noe som vil gjøre ham selvforsynt med strøm i store deler av sommerhalvåret.

– De to store kjøleviftene som regulerer temperaturen i begge lagerrommene drar mye strøm i sommerhalvåret, derfor er det ideelt med solstrøm, sier han.

Siden Færgestad hadde erfaring fra bygging i 2007, hadde han ikke profesjonell hjelp til byggeledelse. Han valgte de samme leverandørene, og bygde med de samme materialene som sist. Stålet er importert fra Danmark, mens sandwich-elementene kommer fra Tyskland.

Profesjonell hjelp fra NLR

– Er du mer uerfaren med byggeprosjekter, kan det være lurt å investere i en av NLRs dedikerte byggrådgivere ved planer om nye driftsbygninger. NLR-rådgivere er nøytrale, og er på bondens «lag». Vi ser tilfeller hvor selger og leverandør av bygget ikke klarer å inneha rollen som nøytral og objektiv, når bonden plutselig blir en stor og lukrativ kunde, sier Ole Albert Bøhn.

Han viser til at utviklingen går i retning av stadig større og mer komplekse driftsbygninger rundt på norske gårdsbruk.

− Vi ser også at prisene på entreprenørtjenestene stiger jevnt og trutt. Ofte blir bonden presset på både økonomi og tid, og vi ser at mange prosjekter er avhengig av støtte fra Innovasjon Norge for å bli realisert. Da er uavhengig rådgiving fra NLR en god investering, sier Bøhn.

Han påpeker at det også er mange krav som skal fylles under en byggeprosess. For eksempel kravet til en SHA-plan (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø).

− Alle som skal bygge har krav til å ha en SHA-plan for hele byggeprosjektet. Her kan NLR sine HMS-rådgivere være behjelpelig, og om ønskelig også inneha rollen som SHA-koordinator under byggeperioden, sier Bøhn.

 

Artikkelen er hentet fra NLR-magasinet 2019Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.