Potetstipend til masterstudent

16.07.2019 (Oppdatert: 16.07.2019)

Masterstudent Ove Alexander Bratterud er blitt tildelt første masterstipend innen potet. Tildelt stipend er på kr 20.000. Planen til Ove Alexander er å bruke stipendet på en studietur til kongressen "Annual CRISPR Conference" 17-20/6/2019 i Canada. Ove Alexander skal levere sin oppgave i mai 2020.

Ove Alexander Bratterud

Tema for masteroppgaven er: "Efficiency of CRISPR associated endonuclease in targeted genome editing in potato". 

Hensikten med oppgaven er å studere potensiale for genredigering av potet ved bruk av CRISPRassosierte (Cas) endonukleaser. 

CRISPR/Cas er et forholdsvis nytt verktøy som brukes til genredigering. Idag optimaliseres metoden til bruk i flere ulike organismer. Blant annet i potet, hvor det inntil nå er gjort veldig lite. Masteroppgaven skal bidra til forskning av metoden i nettopp potet og på sikt kan metoden bli et viktig verktøy i foredlingsarbeidet spesielt med hensikt på å foredle frem en potet med genotype som er reistent mot Phytophtora infestans som forårsaker tørråte.    


Hovedveileder er Trine Hvoslef-Eide, NMBU.

Tusen takk til bedriftene som har støttet opp om potetstipendet:  

      

 

    

 

 Les mer om stipendet her: Stipend for masterstudenter i potetFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.