Stipend for masterstudenter i potet

27.02.2019 (Oppdatert: 16.07.2019)

Potetbransjen ønsker seg studenter som skriver masteroppgave med tema potet. På vegne av bransjeaktører utlyser Fagforum Potet to stipend à 20-25.000 kr til studenter som velger potet som tema på sin master.

Studenter på vrimledag på NMBU høsten 2018

Søknad sendes fagforum@potet.no innen 15. mars 2019.

 

Kriterier for stipend til masteroppgave innen potet

 • Potetdyrking og/eller potetkvalitet skal være sentralt i oppgaven.
 • Oppgaven skal utvikles i samarbeid med en hovedveileder ved universitetet NMBU.
 • Søknad om stipend skal inneholde:
  • Beskrivelse av tema/oppgave
  • Begrunnelse for valg av tema
  • Bekreftelse fra veileder ved studiestedet
  • En plan for bruk av stipendet
 • En jury bedømmer søknadene.
 • Stipendet skal blant annet dekke faglig utvikling innen potetfaget (kostnader til reise og opphold ved feltarbeid, kurs, konferanser).
 • Budsjetterte kostnader utbetales ved oppstart, resten utbetales etter levering av oppgave. 

 

Bedrifter som sponser masterstipend:

      

 

    

 

Trenger du mer informasjon? Kontakt:

pia.heltoft@nibio.no, tlf 92080939, eller borghild.glorvigen@nlr.no, tlf 94867585

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.