Vintertest av egne settepoteter 2019

25.09.2019 (Oppdatert: 27.09.2019)

Virus i settepotetene gir lavere avlinger. Sjekk virusinnholdet i egne settepoteter foran neste sesong. Er det for høyt innhold av virustypene PVA og PVY bør settepotetene byttes ut med sertifisert materiale. Virustestinga utføres ved NIBIO Plantehelse på Ås.

Virustest for å kvalitetssikre egne settepoteter

Testen koster i 2019 NKR 1090 + mva per prøve. Virustesten utføres ved Planteklinikken hos NIBIO Plantehelse.

Prøve leveres til NIBIO på Ås innen 15. oktober. Ta kontakt med din lokale enhet i NLR for mer informasjon. 

Når anbefaler vi å teste egne settepoteter?

 • Det er ønskelig å bruke settepoteter av egen avl, men det er usikkerhet om status for sterke virus.
 • Det er flere partier av samme sort, og man vil finne ut hvilket parti som er best egnet

 

Ta kontakt med lokal rådgiver innen 4. oktober om du ønsker virustest.

Leveringsfrist 15. oktober 2019. 

 

Problemer ved smitte

Potetvirus Y og A (PVY og PVA) i settepotetene gir følgende utfordringer:

 • Avlingsreduksjon
 • Kvalitetsproblemer med misform og sprekker i knollene.
 • Planten blir mer utsatt for andre sjukdommer, bl.a. svartskurv

Bladlus sprer virus

Det er bladlus som sprer PVY/ PVA fra sjuke til friske planter, og i korte trekk er det følgende forhold som virker inn: 

 • Andelen av virussmittede settepoteter i åkeren fra våren (evt. spillpoteter fra i fjor som spirer)
 • Type og mengde bladlus gjennom sesongen
 • Avstand til andre potetåkre som er smittet
 • Nedsviingstidspunkt på ettersommeren
 • Gjenvekst etter nedsviing

Uttak av knollprøver til virustesting

Potetknoller som skal sendes til Planteklinikken på Ås for testing av PVY og PVA kan enten tas ut i åkeren, under potetopptaket eller på lager (les om dette her). Uttak fra lager anbefales ikke. Potetene skal vaskes og tørkes før sending.

Hver knollprøve er på 110 knoller. Det er viktig at prøva på 110 knoller er representativ for de potetene man ønsker å bruke som settepoteter. Det vil si at:

 • Potetene må tas fra den åkeren, eller den delen av åkeren, som man har tenkt å bruke settepoteter fra. Planlegger man å ta ut settepoteter fra flere åkre, bør det tas ut ei prøve fra hver av åkrene. Dette fordi smittenivået kan være veldig forskjellig etter hvilket jorde de er dyrket på, hvor lang avstand det er til naboens åker etc. selv om settepotetmaterialet opprinnelig var det samme.
 • Knollene må være i den størrelsen som skal brukes til settepoteter neste år når de er høstet. Avhengig av smittenivået av virus i en åker kan det være store forskjeller på smittenivået i små og store knoller. Planter med smitte av PVY og/eller PVA er ofte mindre enn resten av plantene i åkeren. Disse plantene produserer også små knoller, som da har et høyt smittenivå av virus. Små settepoteter er derfor mindre egnet enn de litt større fra en virussmittet åker.

Prøvene sendes/leveres til Planteklinikken hos NIBIO  på Ås, sammen med utfylt skjema. Planteklinikken trenger 7-9 uker på testinga.

Fyll ut Skjema og send med potetene til NIBIO Plantehelse

 

Ta kontakt med lokal rådgiver innen 4. oktober om du ønsker virustest

 

Leveringsfrist 15. oktober 2019 

 

Testing hos Planteklinikken

 • Informasjon ved innsending: Oppgi produsent, sortsnavn og antall partier. 
 • Fyll ut skjema med opplysninger og legg oppi sekken med knollprøva.
 • Det plukkes ut 110 knoller – representativt fra partiet som er planlagt til settepoteter. Potetene skal vaskes og lufttørkes. Potetene pakkes i papirsekker og merkes med produsent og sortsnavn (+ nummer hvis det er flere prøver av samme sort fra samme produsent).
 • Prøvene sendes/leveres til Planteklinikken hos NIBIO senest 15. oktober. (Adresse: Høgskoleveien 7, 1433 Ås). Husk å legge ferdig utfylt skjema oppi sekken før sending.
 • Planteklinikken trenger 7-9 uker på testinga.
 • Resultatene sendes dyrkeren (med kopi til den lokale rådgivingsenheten).

 

Fristene må overholdes. Husk at Posten krever nøyaktig adresse til NIBIO Planteklinikken, Høgskoleveien 7, 1433 Ås. Har du spørsmål om uttak av prøver? Ta kontakt med din lokale rådgivingsenhet. Har du spørsmål om levering eller sending av prøvene? Ta kontakt med Planteklinikken på Ås. Telefon: 452 11 439, eller e-post: planteklinikken@nibio.no.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.