Veiledere fra Mattilsynet om buffersoner og avdriftsreduksjon

12.05.2020 (Oppdatert: 13.05.2020)

Mattilsynet innfører nå differensierte avstandsgrenser til vann ved bruk av plantevernmidler.

Les mer ›

Enklere å kjøpe sertifiserte settepoteter i løsvekt

10.05.2020 (Oppdatert: 13.05.2020)

Har du lyst til å dyrke dine egne poteter, men har bare plass til noen knoller? Nå blir det enklere å kjøpe akkurat så mange sertifiserte settepoteter som du selv ønsker.

Les mer ›

COVID-19, hvilken betydning har viruset for potetmarkeder verden over?

07.05.2020

Det har vært stigende etterspørsel etter potet over hele verden under pandemien. En av forklaringene på større etterspørsel er at poteten både er billig og langtidsholdbar.

Les mer ›

Potet er en god næringskilde for idrettsutøvere

05.05.2020

En studie publisert i European Journal of Applied Physiology antyder at kommersielle sportsernæringsprodukter ikke er mer effektive til å fremme restitusjon hos idrettsutøvere enn vanlige, karbohydratrike, potetbaserte matvarer.

Les mer ›

Potensialet av biokull til å redusere forekomst av lagersjukdommer i potet og grønnsaker (CHARCOAT)

05.05.2020

Kan påføring av biokull hemme utvikling av lagersjukdommer hos potet og gulrot?

Les mer ›

Utfasing av Monceren

23.04.2020 (Oppdatert: 05.05.2020)

EU har kommet med nye grenseverdier for det virksomme stoffet i beisemidlet Monceren. Grenseverdien blir redusert fra dagens 0,1 mg/kg til 0,02 mg/kg potet.

Les mer ›

Ny risikoavlastning for grøntprodusentene

03.04.2020

Regjeringen har vedtatt å utvide eksisterende avlingsskadeordning for jordbruket til også å omfatte avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft.

Les mer ›

Håndsprit av potetavskjær fra HOFF

08.04.2020

Med coronakrisen har det blitt et stort behov for desinfeksjonsprodukter. Potetsamvirket HOFF bidrar nå med produksjon av håndsprit i Norge.

Les mer ›

Alle liker poteter!

27.03.2020 (Oppdatert: 01.04.2020)

Mia Marie, Liam og Thea var med i "Praktisk info" på TV Norge fordi de ikke liker poteter. Så fikk de smake på både ræsprisk, potetvafler og kroketter. Hmm - det var jo godt jo!

Les mer ›

Salget av grønnsaker og poteter øker

23.03.2020 (Oppdatert: 20.04.2020)

Etterspørselen etter potet og grønnsaker har den siste tiden økt, og det er registrert en stor økning i omsetningen.

Les mer ›

Nytt om plantevern i potet

23.03.2020 (Oppdatert: 26.03.2020)

Tre nye preparater er klare for kampen mot tørråte. Til vekstavslutning har vi preparatet Gozai på dispensasjon i 2020, mens Spotlight Plus fortsatt er til behandling hos Mattilsynet.

Les mer ›

Veileder for registrering av matsvinn i potet

12.03.2020 (Oppdatert: 13.03.2020)

Fra 2020 skal jordbruksforetak i grøntsektoren registrere og rapportere matsvinn. Det blir laget veiledere for registrering i ulike produksjoner.

Les mer ›

Råd til bonden om korona-smitte

18.03.2020 (Oppdatert: 18.03.2020)

Landbruksorganisasjonene har i dag (11.03) i fellesskap utviklet råd til bonden. I korte trekk: Vask hendene, ha godt smittevern og lag beredskapsplan for gården.

Les mer ›

Lagertall 1. mars 2020

11.03.2020

Potetbeholdningen totalt ligger 5 % under for beholdningen på samme tid i 2019. Totalt for matpoteter ligger vi 2 % over 2019, mens det for industripoteter ligger ca. 8 % under fjoråret.

Les mer ›

Lager 2020 og Grovfôrkonferansen er avlyst

10.03.2020

Kveldens nye retningslinjer fra helsemyndighetene medfører avlysning av Lager 2020 og Grovfôrkonferansen.

Les mer ›

Søk stipend for masterstudier i potet

24.02.2020 (Oppdatert: 05.03.2020)

Norsk potetbransje trenger gode rekrutter. Fagforum Potet utlyser derfor to stipend à 20-25.000 kr til studenter som velger potet som tema for sin masteroppgave.

Les mer ›

Mer fornuftig regelverk for breie landbruksmaskiner

31.01.2020

Regelverket for landbruksmaskiner med bredder inntil 3,50 meter, inkludert traktorer, er blitt tilpasset dagens virkelighet.

Les mer ›

Har du dekning der du er?

24.01.2020 (Oppdatert: 31.01.2020)

Norsk Landbruksrådgiving kjører rundt i Norges land med sin "dekningsbil". Prosjektet går ut på å sjekke dekninga for posisjonssystem i landbruket over hele landet.

Les mer ›

Lagertall pr. 1. januar 2020

21.01.2020

Potetlager per 1. januar 2020

Les mer ›

Bransjemøte i Fagforum Potet 2020

16.01.2020 (Oppdatert: 27.01.2020)

Det var stor oppslutning om bransjemøtet for samarbeidspartnere i Fagforum Potet den 15. januar 2020. Presentasjonene er tilgjengelig.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.