Fortsatt utfordringer med akrylamid

30.06.2020 (Oppdatert: 30.06.2020)

Analyser av akrylamid i potetchips fra tre norske produsenter viser at nivåene i enkelte av produktene er over referanseverdien som er satt i forskriften om tiltak mot akrylamid i næringsmidler. Mattilsynet er i dialog med bransjen og følger opp analyseresultatene med de aktuelle virksomhetene.

Poteter er stivelsesrike råvarer som kan gi akrylamid ved steking/fritering ved høye temperaturer. Potetens potensial for å danne akrylamid under steking varierer med sorter, kvalitet, dyrkingsforhold i ulike sesonger, steketemperaturer osv. (Foto: Borghild Glorvigen)

Mattilsynet har fått analysert innholdet av akrylamid i utvalgte potetchipsprodukter på det norske markedet. Produktene som ble analysert er fra Kims, Maarud og Sørlandschips. Prøvene ble tatt ut i butikk i mai 2020. Det er tatt prøver av to ulike produkter, salt og paprika, fra hver produsent.

Resultatene viser at nivåene i enkelte av produktene er over referanseverdien som er satt i forskriften om tiltak mot akrylamid i næringsmidler. Sammenlignet med resultatene fra 2014 viser flere prøver lavere nivåer, men fremdeles er det enkelte produkter som viser for høye nivåer.

> Les hele rapporten Analyser av akrylamid i potetchips 2020

Poteter er stivelsesrike råvarer som kan gi akrylamid ved steking/fritering ved høye temperaturer. Potetens potensial for å danne akrylamid under steking varierer mellom potetsorter, potetkvalitet, dyrkingsforhold i ulike sesonger, steketemperaturer osv. Norske dyrkingsforhold kan gi ekstra utfordringer knyttet til dannelse av akrylamid.

Akrylamid regnes for å være kreftfremkallende og nivåene skal være så lave som det med rimelighet er mulig å oppnå.

Siden akrylamid ble oppdaget i mat i 2002 har det pågått et arbeid med å øke kunnskapen om stoffet og finne gode tiltak for å få nivåene ned. Mattilsynet har bidratt i arbeidet med å undersøke innholdet av akrylamid på det norske markedet, blant annet i potetchips m.m. i 2014 og brød og knekkebrød i 2017.

Mattilsynet har også veiledet om akrylamidproblematikken og om regelverket som nylig ble fastsatt.

 

Les også:

Lagringsforholdenes betydning for mengde akrylamid i potetchips (2017-2018)

POTETFRIT

Nye potetsorter til chips

Alternativ vekstavslutning i potetFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.