Avslag på søknad om nøddispensasjon for bruk av Spotlight Plus

21.07.2020 (Oppdatert: 23.07.2020)

Norsk Landbruksrådgiving har fått avslag på søknaden om nøddispensasjon for bruk av Spotlight Plus i etterkant av mekanisk risknusing i potet for bekjempelse av tørråte.

Mattilsynet har avslått søknaden om bruk av Spotlight Plus i etterkant av mekanisk risknusing i potet. (Foto: Sigbjørn Leidal)

I søknaden vises det til forsøk fra 2019 som viser at Spotlight Plus brukt alene ikke er tilstrekkelig for å oppnå helt dødt ris mange steder i landet. Det er derfor ønskelig å benytte risknusing etterfulgt av kjemisk nedvisning.
Det påpekes særlige utfordringer med å oppnå fullstendig dødt ris i sene potetsorter med stort ris, samt sorter der veksten må avbrytes på et tidligere utviklingstrinn fordi man vil oppnå små knoller til bruk som settepotet og småpotetproduksjon.

Mattilsynets vurdering er at dette ikke er særlige omstendigheter som gir en nødsituasjon da det allerede er innvilget dispensasjon for bruk av preparatet Gozai innenfor samme bruksområde. Mattilsynet vurderer at Gozai er et tilstrekkelig alternativ til Spotlight Plus, og derfor innvilges ikke søknaden om dispensasjon for bruk av Spotlight Plus i kombinasjon med risknusing.

> Les mer hvordan første sesong uten dikvat, Reglone, blir 

 

Danmark fikk innvilget dispensasjon for bruk av Reglone forrige uke. Norsk Landbruksrådgiving har fått flere henvendelser om at Norge også bør søke. Norsk Landbruksrådgiving kommer ikke til å søke ikke om dispensasjon for Reglone. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.