Veiledere fra Mattilsynet om buffersoner og avdriftsreduksjon

12.05.2020 (Oppdatert: 13.05.2020)

Mattilsynet innfører nå differensierte avstandsgrenser til vann ved bruk av plantevernmidler. Ei hel næring vil nå ta i bruk tiltak som øker utnyttelsen av jorda og minsker risikoen for vannforurensning.

Illustrasjonsfoto. Foto: Borghild Glorvigen

Plantevernetiketten er regelen

På etiketten til plantevernmidler er det angitt avstandskrav til overflatevann (innsjøer, bekker og åpne grøfter med vann). Avstandskravet for ulike preparater kan variere fra 3 til 30 meter. På etiketter der avstandskrav ikke er oppgitt er minstekravet 3 meter. Det er obligatorisk å følge kravet. 

> Oversikt over avstandskrav til plantevernmidler i potet

 

Krav må være oppfylt for å nytte avstandsreduksjon

I flere land (bl.a. Danmark, Sverige, Tyskland) har de i noen år kunnet korte ned avstandskravet til vann ved å ta i bruk avdriftsreduserende dyser og teknikker. Ei hel næring har arbeidet i lang tid for å få lov til å gjøre det samme i Norge. 

Det finnes flere dysetyper som, sammen med å variere sprøytetrykket, kan bidra til å redusere avstandskravene som står på etiketten. Noen dyser kan redusere avdriften med 50%, andre med 75% og noen få med helt opp i 90%. 

For å kunne redusere avstandskravet i praktisk sprøytearbeid må det stå hva som gjelder på etiketten for det enkelte plantevernmidlet. Plantevernmiddelfirmaene må søke om å få endret avstandskravet for hvert enkelt preparat. Deretter må Mattilsynet godkjenne endringen før etiketten blir publisert på Mattilsynets nettsider for godkjente kjemiske og mikrobiologiske preparater. Planteprodusentene kan følge rådene etiketten på nettsiden selv om det er den gamle etiketten står på emballasjen i plantevernskapet. 

Mattilsynet har godkjent de første etikettene. 

Kravene som må oppfylles for å bruke den korteste tillatte avstanden, er utarbeidet av Mattilsynet i samarbeid med spredeutstyrseksperter hos Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Norsk Landbruksrådgiving (NLR). I tillegg er kravene basert på tilsvarende veiledere i Danmark, Sverige og Tyskland.

 

Vegeterte buffersoner

En vegetert buffersone er et vegetasjonsbelte som hindrer plantevernmidler å havne i vannet ved overflateavrenning. Noen plantevernmidler har krav om vegetert buffersone etiketten, blant annet tørråtepreparatene Proxanil og Cymbal. 

Unntak fra buffersone: Vegetert buffersone mot overflatevann er ikke nødvendig dersom minst ett av disse kriteriene er oppfylt:

  • Vannet ligger høyere i terrenget enn det området som skal behandles med plantevernmiddel
  • Vannet ligger mer enn 50 m fra det behandlede området.
  • Området som skal behandles med plantevernmiddel har mindre enn 2% helling ned mot vannet.

 

Veiledere om nye avstandskrav og vegeterte buffersoner

Mattilsynet laget en ny veileder som forklarer hvordan man kan redusere avdriften, hvordan man skal forstå de nye etikettene, hvordan man måler avstand til vann, fører vannjournal, hvilket spredeutstyr som kan brukes og hvordan utstyret skal stilles inn.

 

Innføring av differensierte avstandskrav ved avdriftsreduksjon, er gjort på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.