Presentasjoner fra webinar Lager 2020 Poteter

08.12.2020 (Oppdatert: 08.12.2020)

Lager 2020 Poteter ble holdt som webinar 24. november. På programmet sto nytt fra forskningen, ventilasjonssystemer, analyse av luftstrømmer i et lager, lagerstyring, lagringsevne hos potetsorter, etylenbehandling av settepotet og et nytt potetprosjekt.

Riktig lagring av poteter er viktig for å beholde den gode kvaliteten på høstet vare. Foto: Borghild Glorvigen

Lager 2020 var planlagt som en nasjonal konferanse med temaer som lager og lagring, kjølelager, kjølemedier, dimensjonering av lager og ulike styringssystemer for lagre. Representanter fra forskning og bransje i Norge og fra utlandet, skulle bidra med foredrag og utstilling. Konferansen avlyst på grunn av korona. Det var påmeldt rundt 60 deltakere. 

Høsten 2020 er det avholdt fire webinarer med temaer fra det opprinnelige programmet.

Presentasjonene fra webinaret 24/11 finner du i lenkene her:

Nytt fra internasjonal lagerforskning, Jon Olav Forbord, NLR Trøndelag

Luftstrømmer i et ventilert potetlager, Erlend Indergård, SINTEF

Lagring av potet, Jon Olav Forbord, NLR Trøndelag

Potetsorters lagringsevne, Per J Møllerhagen, NIBIO

Spirekontroll. Resultater fra utprøving av etylenbehandling av settepoteter for spirekontroll, Hans Arne Krogsti, Strand Unikorn

Nytt prosjekt: POTETFRIT, Eldrid Lein Molteberg, NIBIO Apelsvoll

 

Riktig lagring av poteter beholder kvaliteten

Riktig lagring av poteter er viktig for å beholde den gode kvaliteten på høstet vare. For å få til vekst i etterspørselen av norskprodusert potet, grønnsaker, frukt og bær er det viktig med økt lagringsevne, og dermed bedret kvalitet og redusert svinn. Med et endret og mer uforutsigbart klima, er en av forutsetningen med avgjørende betydning, moderne lagrings- og pakketeknologi og god lagerkapasitet. 

Grøntsektoren mot 2035

Rapport fra rådgivende utvalg for innovasjon, vekst og økt norskandel i grøntsektoren pekte på seks langsiktige anbefalinger til grøntsektoren. I et 15-årsperspektiv skal anbefalingene gi et retningsskifte med økt etterspørsel etter norskproduserte varer og vekst i grøntmarkedet som helhet.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.