Har du dekning der du er?

24.01.2020 (Oppdatert: 31.01.2020)

Norsk Landbruksrådgiving kjører rundt i Norges land med sin "dekningsbil". Prosjektet går ut på å sjekke dekninga for posisjonssystem i landbruket over hele landet. Bilen har kjørt i Nord-Norge og på Vestlandet. Nå er bilen i Trøndelag, og neste område er i Møre og Romsdal.

Her er "dekningsbilen" i Nord-Norge. Foto: Stian Sand Gunnarsen, NLR Nord Norge

Viktig med rett utstyr til riktig pris i presisjonsarbeidet

− For Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er det svært viktig at den nye teknologien skal være tilgjengelig for alle bønder i hele landet. Da trenger vi kunnskap om hvordan dekninga faktisk er. I tilråding om kjøp av utstyr er det viktig at  gå ut med tilrådingar om å kjøpe utstyr om vi ikkje veit at det held mål, seier Jogeir M. Agjeld. Han har det nasjonale ansvaret for fagfeltet maskinteknikk og presisjonslandbruk i NLR.

− Ved å kartlegge kor dekninga ikkje er god nok, og vurdere kva konsekvensar det har, kan vi med solid fagleg bakgrunn ta dette opp med styresmaktene og utstyrsleverandørane, for å finne tenelege løysingar, seier Jogeir. Samstundes understrekar han at dekninga i store delar av landet er temmeleg god. 

 

Bil full av posisjonsteknologi

For å gjennomføre prosjektet har NLR leid en Toyota HiLux Arctic Truck. På bilen er det koblet opp flere forskjellige posisjonssystem som brukes i landbruket. Dette gjør at bilen kan kjøre ut i åker og eng rundt i hele landet og loggføre om det er signaler, og hvordan kvaliteten på signalene er. For å kunne bruke presisjonsutstyr og tilhørende systemer optimalt er viktig med god kvalitet på signalene. 

Tilgangen på både posisjonssatellittar og korreksjonssignal er rimelig god de fleste plassar i verden der det blir drevet landbruk. Men i Norge er det litt annerledes. Vi ligger langt mot nord. Satellittbaserte korreksjonssignal blir sendt fra satellitter som går i bane rett ut fra ekvator. Har vi ei fjellside i sør, eller i noen tilfeller bare en låvevegg eller åkerkant, kan vi få problem med å få inn signal fra disse satellittene. I andre tilfeller er de norske daler så trange at vi enten ikke har tilgang på posisjonssatellittene, eller at dekninga kommer og går etter hvordan satellittenes baner går.

 

Les mer om prosjektet: 

> Har du dekning?

> I Nord-Norge: Prosjekt NLR Dekningskart - har du dekning?

> NLR Dekningskart (facebook)

 

Hvor er dekningsbilen?

Bilen har vært i Nord-Norge og på Vestlandet. Nå (januar 2020) kjører bilen i Trøndelag. Deretter skal bilen til Møre og Romsdal, og videre østover og sørover i Sør-Norge. 

Bilen har egen Facebook-side og Instagram-konto. Som medlem i NLR får du informasjon om når bilen er i ditt område via lokale nyhetsbrev. Kontakt gjerne de som arbeider med prosjektet på dekningskart@nlr.no

Følg med på bilens bevegelser, fagdager og informasjon forøvrig: > NLR Dekningskart (facebook).

NLR Teknikkmøte 6.-7. februar. 

Påmeldingsfrist 27/1/2020

> Program for NLR Teknikkmøtet, 6. - 7. februar

> Påmelding NLR Teknikkmøte

 

NLR satser på presisjonslandbruk

Ved hjelp av presisjonslandbruk og tilhørende teknologier kan landbruket bli mer klimavennlig og bærekraftig.

− Det er veldig mange gevinster som drar i miljøriktig retning, samtidig kan det være med å styrke økonomien til hver enkelt bonde, sier Jogeir M. Agjeld.

Presisjonslandbruk er å sørge for at hver enkel plante blir behandlet så individuelt og optimalt som mulig. Det betyr for eksempel å gjødsle akkurat på centimeteren der det trengs, og unngå å gjødsle der det ikke trengs.

Vil du vite mer om presisjonslandbruk, hva det innebærer og hvilke prosjekter som er startet kan du lese mer, se video og lytte til podcast på landbruk.no

 

> Les hele saken "Har du dekning?"Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.