Lagertall 1. mars 2020

11.03.2020 (Oppdatert: 11.03.2020)

Potetbeholdningen totalt ligger 5 % under for beholdningen på samme tid i 2019. Totalt for matpoteter ligger vi 2 % over 2019, mens det for industripoteter ligger ca. 8 % under fjoråret.

Lageret med tradisjonssorter betydelig redusert

Det er adskillig lavere beholdning av de gamle gode sortene Kerrs Pink, Pimpernel og Mandel nå enn på samme tid i 2019. For Mandel ligger vi 45% under fjorårets beholdning. I følge statistikken er det 38 tonn med Kerrs Pink på lager. Dette er 90% lavere enn på samme tid i 2019. Pimpernel har en reduksjon i beholdning på 77% i forhold til samme tid i fjor. 

For Ringerikspotet og Gulløye er lageret høyere enn på lenge, men det er fortsatt bare 122 tonn igjen. 

 

> Se hele statistikken fra Lanbruksdirektoratet per 1/3/2020

 

For mye av ordinære matpotetsorter på lager

For sortene Asterix og Beate er potetbeholdningen høyere enn den har vært på denne tida de to siste årene, og beholdningen er nå henholdsvis på vel 6000 tonn og ca. 3500 tonn. For Folva er beholdningen 4% lavere enn på samme tid i 2019. 

Nansen er en ny norsk sort, og var med i statistikken (med egen linje) for første gang i januar. Siden da er beholdningen halvert, noe som kan bety at sorten blir godt tatt imot av forbrukerne. 

Ser man på det ukentlige potetsalget av matpotet hos GPS ligger salget de ni første ukene i gjennomsnitt på 935 tonn per uke. I 2015 lå salget de samme ukene 188 tonn høyere, altså i snitt 1123 tonn per uke. 

Samtidig er importen av nye poteter fra Israel og andre land i gang. Det er ikke bra for den kortreiste norske poteten. Bærekraftig er det heller ikke. 

> Følg med ukentlig på potetsalget hos Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS)

 

Deler av industrien får for lite råvare

Som vi ser av statistikken er det lavere beholdning av industripotet enn for et år siden. Det meste av potetindustrien er forsynt med potetråstoff, men noen aktører har for lite poteter for sin produksjon fram til nye poteter er klare for opptak til sommeren. Det er vanskelige innhøstingsforhold i deler av produksjonsområdene som er hovedårsaken.  Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.