Lagertall potet 1/11/2020

06.11.2020 (Oppdatert: 07.11.2020)

Første lagertelling etter innhøsting viser at lagerbeholdningen for matpoteter er på nivå med forrige sesong. Beholdningen av industripoteter ligger ca. 12 prosent høyere enn på samme tid i 2019.

Landbruksdirektoratet skriver at kvaliteten holder seg godt, og salget er stabilt. Innhøstingsforholdene har vært veldig gode i Sør-Norge, men i i Midt-Norge og Nord-Norge har forholdene vært veldig vanskelige. I følge Landbruksdirektoratet er all konsumpotet nå høstet til lager.

> Lagerbeholdningen 1/11/2020 (Landbruksdirektoratet)

 

En oversikt over lagerbeholdningen for poteter i Norge i perioden 2013-2020 er vist i figur 1. Figuren viser lagerbeholdningen for matpotet, industripotet og totalbeholdningen.  

Figur 1: Lagerbeholdningen av matpoteter (oransje), industripoteter (svart) og samlet volum (grønn) per 1. november 2020.

Matpoteter (konsumpotet)

Avlingsprognosen for 2020 viste en forventning på 15 % høyere potetavling i år sammenlignet med fjoråret. Lagertellingen 1. november viser imidlertid en lagerbeholdning på linje med forrige sesong. For industripoteter ligger beholdningen ca. 12 % over fjoråret.

Hvor forskjellen mellom forventet avling og faktisk telling på lager "har blitt av" er ikke så lett å si. Noe av forklaringen antar vi er at potetene var nær innhøsting og dermed bortimot "fullvokst" da avlingsprognosen ble utført. Det normale er at potetene vokser en del etter av avlingsprognosen er utført. Ser man på utviklingen over år ser bildet for matpotetavlingene på lager per 1. november som vist i figuren nedenfor.

Figur 2: Oversikt over lagerbeholdningen for konsumsorter i perioden 2016-2020. 

Figur 2 viser at nykommeren Nansen har økt i omfang, og lagertallene for denne sorten har vokst fra 2251 tonn i 2019 til 3805 tonn i 2020. Det blir spennende å følge med på utviklingen av denne norske sorten. Nansen er foredlet fram av Graminor, og ble godkjent i 2018. Sorten Laila er i ferd med å forsvinne fra markedet og dyrkinga av Beate og Kerrs Pink er synkende. Beholdningen av Asterix, Folva og Mandel holder seg imidlertid ganske stabilt fra år til år.  

Lagerbeholdningen for spesialsortene Ringerikspotet og Gulløye endrer seg fra år til år, men nedgangen for disse sortene fra 2019 er på hele 76%. Beholdningen av økologiske poteter er 43 % lavere nå enn den var for et år siden. For småpotetsortene har det også vært en nedgang de to siste årene. I figuren nedenfor er beholdningstallene for perioden 2013 til 2020. 

 

 

Industripoteter

For industripoteter sett under ett er det en økning i lagrene på 12 prosent sammenlignet med i fjor. Fordelingen mellom sortene ser vi i figur 3. Det er de to hovedsortene Innovator (pommes frites) og Lady Claire (chips) som dominerer på industrisida, og som har økt mest i volum de siste årene. Dyrkinga av Saturna erstattes i stor grad av Lady Claire. 

 

Figur 3: Lagerbeholdningen for industrisorter i perioden 2015-2020. 

  

Generelt om lagertallene på poteter

Beholdningstallene for poteter har betydning for gjennomføringen av markedsordningen for poteter. Omsetningsleddene registrerer sine beholdninger på eget lager og poteter på lager hos produsent. Alt lager hos produsent registreres, selv om det ikke er inngått leveringsavtale for hele kvantumet. Tallene gir en god pekepinn for hvordan markedsforholdene utvikler seg. I tillegg spiller de en viktig rolle for planleggingen av den resterende sesongen.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.