Utfasing av Monceren

30.04.2020 (Oppdatert: 05.05.2020)

EU har kommet med nye grenseverdier for det virksomme stoffet i beisemidlet Monceren. Grenseverdien blir redusert fra dagens 0,1 mg/kg til 0,02 mg/kg potet. I følge Mattilsynet vil dette først ha praktisk betydning for poteter som blir dyrket i 2021.

Kan jeg beise settepotetene med Monceren?

Monceren er et beisemiddel som blir brukt til beising av settepoteter for å redusere angrepet av svartskurv. Nå har preparatet fått ny grenseverdi for rester, men de nye reglene trer ikke i kraft riktig enda. Grenseverdien blir redusert fra dagens 0,1 mg/kg til 0,02 mg/kg potet.

Mattilsynet sier at gitt at det blir lagt opp til normal utfasingsperiode for gammel MRL så vil verdien på 0,1 mg/kg gjelde på potet som blir høster i 2020. For poteter som høstes i 2020, men som blir solgt og/eller videreforedlet i 2021, må produsenten dokumentere at potetene er høstet i 2020.

I kjølvannet av dokumentene fra SCOPAFF har det oppstått usikkerhet om begrepet "produsert" betyr dyrket ute på åkeren, eller om det betyr at det er videreforedlet i fabrikk (til chips, pommes frites etc.). Denne usikkerheten rundt hva som menes med begrepet «produsert» vil bli klargjort i lovteksten som kommer i forbindelse med fastsettelse av ny MRL.

I Danmark har SEGES gitt råd om å bruke Monceren på potet som blir omsatt før jul 2020, men anbefaler ikke å bruke Monceren på poteter som blir levert i 2021. Vi tolker svaret fra Mattilsynet slik at det skal gå bra med all potet som er dyrket i 2020, og som blir omsatt og videreforedlet i 2021. 

 

Avgjørelsen skjer i EU

Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCOPAFF) har anbefalt å sette ned MRL fra 0.1 til 0,02 i potet. Ny grenseverdi vil bli fastsatt av Kommisjonen i mai/ juni i år. Deretter vil det komme en utfasingsperiode for dagens MRL på 0,1. Ny MRL vil da gjelde når utfasingsperioden er over.

MRL (engelsk)= maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin

MLR (norsk) = maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i vegetabilske og animalske næringsmidler

 

Det kan ta litt tid fra ny MRL blir vedtatt i EU til den blir tatt  inn i EØS-avtalen.

Dersom man ikke kan dokumentere at potetene er dyrket i 2020 vil ny MRL på 0,02 gjelde.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.