Nytt om plantevern i potet

23.03.2020 (Oppdatert: 26.03.2020)

Tre nye preparater er klare for kampen mot tørråte. Til vekstavslutning har vi preparatet Gozai på dispensasjon i 2020, mens Spotlight Plus fortsatt er til behandling hos Mattilsynet.

Illustrasjonsfoto: Potetåker på Frosta. Foto: Borghild Glorvigen

Potetprodusenter trenger gode midler for å håndtere tørråtesoppen. Derfor har Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving og Fagforum Potet jobbet intenst med å få på plass flere tørråte- og vekstavslutningsmidler før årets sesong. Mattilsynet har jobbet godt med dispensasjonssøknadene, og nå ser det ut til å gå i riktig retning.

 

Nytt om beisemidler

Serenade ASO er et godkjent beisemiddel i potet, både i økologisk og konvensjonell dyrking. Serenade ASO inneholder mikroorganismen Bacillus amyloliquefaciens, og har ingen behandlingsfrist. Serenade ASO skal brukes forebyggende, og virker ved å konkurrere med skadesoppen om plass og næring på kulturveksten.

Monceren. I slutten av februar 2020 vedtok EU ny og lavere grenseverdi for rester av Monceren i poteter. De nye grenseverdiene forventes tidligst å gjelde fra desember, men ingen vet hva som vil gjelde på det tidspunktet som potetene blir beiset. Derfor bør Monceren bare brukes til beising av settepoteter eller poteter som blir omsatt og konsumert innen desember 2020.

 

Nye tørråtepreparater 

Tørråte kan være vanskelig å stoppe, og kan gi totalsvikt i potetavlinga. Derfor er det viktig å ha gode varslingssystemer (VIPS), gode tørråtemidler og dyktige rådgivere som følger godt med på situasjonen for utvikling av tørråte i Norge og i våre naboland. Det er svært viktig at alle produsenter har en sprøytestrategi hvor man veksler på å ulike tørråtepreparater gjennom sesongen for å hindre resistensutvikling. Forbud mot nedsviingsmiddelet Reglone har gjort det mer krevende å holde tørråtesoppen i sjakk i perioden mellom risdreping og opptak. Da er det viktig at tørråtepreparatene har god sporehemmende effekt. I kommende vekstsesong vil Cymbal, Proxanil og Infinito være viktige supplement til Ranman og Revus.   

Cymbal er et preparat som ALDRI skal brukes alene, men i blanding med Revus eller Ranman Top. Cymbal øker den forbyggende effekten tre dager etter sprøyting, og virker kurativt i inntil 24 timer. Preparatet Cymbal anbefales ved lengre sprøyteintervallet, hvis det har vært varslet høy risiko for tørråteangrep de første par dagene før og/eller etter sprøyting.  

Proxanil beskytter nytilvekst av potetriset og skal brukes forebyggende. Den har to virksomme stoffer og virker på et tørråteangrep inntil 48 timer etter at det startet. Det blir anbefalt å blande Proxanil med et annet tørråtemiddel. Proxanil har antisporulerende effekt.

Infinito har fått dispensasjon for 2020, og inneholder to virksomme stoffer. Fluopikolid er translaminært, mens propamokarb er systemisk. Infinito virker på flere stadier av tørråtesoppens livssyklus, og beskytter derfor godt både mot tørråte på planta og på knollene. Infinito har både sporehemmende og sporedrepende effekt. Preparatet har tilbakevirkende effekt på tørråteangrep i inntil 2 dager. Anbefaling for bruk av preparatet er når tilveksten er stor og det er høy risiko for infeksjon.

 

Tabell: Tørråtepreparater tillatt brukt i potet i Norge vekstsesongen 2020.

Preparat Virksomt stoff Blande med annet preparat? Regnfast Behandlings-frist (ant.  dager) Maks antall ganger per sesong Avgifts-klasse Avstand til vann
Acrobat dimetomorf + mankozeb - 1 time 7 6 2 20 meter
Cymbal cymoxanil Alltid 1 time 7 6 2 10 meter buffersone
Infinito fluopicolid + propamokarb - 1 time 7 4 3

Generelt: 5 meter

Til drikkevannskilder: 30 meter 

Proxanil cymoxanil +propamokarb Alltid 2 timer 14 6 4 10 meter buffersone
Ranman cyazofamid - 15 min 7 6 (max 3 ganger i strekk)* 1 3 meter
Ranman Top cyazofamid - 15 min 7 6 (max 3 ganger i strekk)* 1 3 meter
Revus mandipropamid -  1 time 3 6 1 3 meter
Revus Top mandipropamid +difenokonazol - Så snart bladet er tørt etter sprøyting 3 2 3 10 meter
Ridomild Gold Pepite metalaksyl-M + mankozeb - 2 timer 7 1 2 20 meter

* Husk at man benytte Ranman eller Ranman Top maks seks ganger til sammen per sesong.

 

Vekstavslutningspreparat

For å unngå smitting av tørråte til knollene er det viktig at potetriset er dødt under høsting. Tørråte på knoller fører til at potetene er nesten umulig å få omsatt, og kan gi råteutvikling på lager. Settepotet- og småpotetproduksjon er avhengig av vekstavslutning på et unaturlig tidlig utviklingstrinn. Risknusing i settepotetdyrkinga frarådes på grunn av fare for overføring av smitte av stengelråte og virus fra sjuke planter til friske planter, noe som fort gir flere infiserte settepoteter.

Gozai har fått dispensasjon for bruk i 2020. Gozai har det virksomme stoffet pyraflufen-ethyl. Preparatet ble prøvd ut i forsøk hos Norsk Landbruksrådgiving i 2019, og viste at den kan bli viktig i arbeidet med å få et godt avmodnet ris før høsting.

 

Spirehemmende preparat for industripotet på dispensasjon

1,4Sight består av aktivstoffet 1,4-Dimethylnaphtalen (1,4-DMN), som dannes naturlig i poteter og virker spirehemmende. For å hemme dannelsen av sukker må potetsorter som nyttes til chips og pommes frites lagres ved 6-8C. Høyt sukkerinnhold øker risikoen for mørkfarging på produktet og økt potensiale for utvikling av akrylamid ved fritering. Preparatet blir tilført i lukkede lagre med tåkegenerator på tørre poteter med så lite jord som mulig.  

 

> Plantevernmidler i potet

 

> Om tørråte (Plantevernleksikonet)

 

> 1,4 Sight er under utprøving i forskningsprosjektet POTETFRIT

 

> Ta kontakt med din lokale rådgiver for informasjon og råd om bruk av plantevernmidler

 

Plantevernmidler på dispensasjon og etikett:

For å kunne bruke et plantevernmiddel på dispensasjon må en ha tilleggsetikett for preparatet. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.