Potet 2021: Klart for faglig påfyll

21.12.2020 (Oppdatert: 19.01.2021) Morten Berntsen

Gode strategier for vekstavslutning og hvordan man utnytter ressursene i potetproduksjonen er to hovedtemaer for Potet 2021 som arrangeres digitalt, 19. og 20. januar.

Velkommen til gards! NLR inviterer hele potetbransjen til digital fagsamling på Potet 2021, 19. og 20. januar. En ny digital møtearena gir følelsen av å være sammen.

– Vi samles på en ny, digital plattform som gir en så god opplevelse av å være sammen som man kan klare å få til i tider med restriksjoner, sier Borghild Glorvigen, fagkoordinator potet i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) i det hun legger på plass de siste brikkene i det store puslespillet som blir Potet 2021.

Program og påmelding >

Hvordan bruke den digitale konferanseløsningen Myonvent > (pdf)

 

Digitalt og faglig

Det ble tidlig klart at risikoen var for stor til å planlegge et fysisk arrangement. Derfor landet arrangørene på en digital avvikling av Potet 2021.

– Vi skal skape en god ramme for faglig oppdatering for potetbransjen. Kunnskap er viktig for å løfte produksjonen framover. Derfor legger vi også mye vekt på et godt fagprogram, sier Glorvigen.

Og programmet har mange faglige godbiter å by på. Glorvigen kan fortelle at programkomiteen denne gangen har lagt vekt på ressursutnytting, plantevern og vekstavslutning da agendaen skulle settes opp.

– Særlig vekstavslutning opptar hele bransjen nå. Fra forsøk gjennomført av enheter i NLR over to år kan vi hente ut resultater som kan sette oss på sporet av en god strategi for vekstavslutning i potet etter bortfall av Reglone. Siri Abrahamsen, rådgiver i NLR Viken, forteller om dette arbeidet og planer for kommende sesong, sier Glorvigen.

Traktor og risknuser i potetåkeren

Risknusing og ikke-kjemiske metoder for vekstavslutning i potet har fått mye oppmerksomhet den siste tida. På Potet 2021 oppsummeres to år med forsøk og veien videre stakes ut. FOTO: Morten Livenengen.

 

Plantevern i potet

Også tørråte opptar potetprodusentene. Derfor er strategier i tørråtekampen viet plass i programmet.

– Camilla Bye, rådgiver i NLR Øst, forteller fra årets erfaringer og ser på muligheter for bekjempelse i 2021, sier Glorvigen.

Av øvrige godbiter fra programmet finner vi et foredrag om hvordan godkjenningsordningen for nye plantevernmidler fortoner seg for praktikere. Dette innlegget holdes av Anne G. Kraggerud, konsulent grønt i NLR.

 

Utnytting av ressursene

Fra 2020 skal potetbønder rapportere inn matsvinn i produksjonen. Vi får høre erfaringer fra en produsent, samt bakgrunnen og nytteverdien av den nye rapporteringen fra Johanne Schjødt i Landbruksdirektoratet.

– Dette er noe alle produsenter må forholde seg til fra og med 2020, og vi håper at foredragene blir godt mottatt, sier Glorvigen.

Anders Norstad er ny generalsekretær i Norges bonde- og småbrukarlag fra og med januar 2021. Han skal blant annet holde foredrag om hvordan landet kan bli selvforsynt med poteter.

 

Utstillere stiller

Fra tidligere Potet-konferanser er vi vant med at utstillertorget vies stor oppmerksomhet. Selv om arrangementet nå trekker om til digital drakt, forsvinner ikke utstillerne.

– Vi har utstillertorg i år også! Her kan du digitalt vandre rundt blant utstillerne, stille spørsmål til de betjente standene og utveksle potetfaglige erfaringer med bransjefolket, sier Borghild Glorvigen.

Hun er spent på hvordan potetbransjen reagerer på digital utstilling, og håper at det blir mange som melder på stand også dette året.

– Som utstiller møter du her produsenter fra hele landet og innen alle grener av potetproduksjonen. Du kommer tett på pulsen i potetmiljøet, sier Glorvigen.

> Program og påmelding

 

Potet 2021

Arrangeres digitalt 19. og 20. januar 2021. En ny, digital løsning vil skape en god plattform for potetfaglig oppdatering og kollegial erfaringsutveksling.

 

Priser

NLR-medlemmer: kr 600,-

Ikke-medlemmer i NLR: kr 900,-

Studenter og ansatte i NLR: gratis

Studenter på NLR Potetskolen 2020-2021: gratis

Utstillere: kr 5 000,-

 

> Program og påmelding

 

Du betaler med kredittkort eller bankkort når du melder deg på, så ha det klart.

 

Det er ingen påmeldingsfrist, men det er fint om du har meldt deg på innen 18. januar.  

 

 

Vil du være utstiller på Potet 2021?

I tillegg til fagprogrammet blir det en virtuell utstilling på Potet 2021. Flere leverandører har allerede meldt seg på med en virtuell stand. Her kan de presentere nyheter, vise videoer, chatte med deltakere, avtale møter med mer. Bare fantasien setter grenser – og det er plass til mange!      

 

Prisen for å delta som utstiller på Potet 2021 er 5000 kroner.

 

Påmelding utstillere>   

 

Frist for påmelding og oppsett av virtuell stand er 15. januar

 

Kontakt Jon Mjærum, jon.mjarum@nlr.no, 915 14 278, hvis du har spørsmål.

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.