Kartlegging av potet- og grønnsakslager

16.12.2020 (Oppdatert: 20.01.2021)

Gjennom en spørreundersøkelse blant potet- og grønnsaksprodusenter ønsker næringa å skaffe gode tall på status og framtidig behov for lager i grøntsektoren. Svarfrist er 21. januar.

En spørreundersøkelse blant potet- og grønnsaksprodusenter skal kartlegge status og framtidig behov for investeringer i lager. FOTO: Morten Livenengen

Det er Landbruksdirektoratet, som etter innspill fra avtalepartene i jordbruksoppgjøret, som ønsker å få en oversikt over kjølelagre for poteter og grønnsaker i Norge. Særlig viktig er det å få oversikt over kommende investeringsbehov. 

– Det er laget en spørreundersøkelse som sendes ut til potet- og grønnsaksprodusenter. Vi håper at alle tar seg tid til å svare på denne. Det er vi avhengige av, sier Torgeir Tajet, rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Viken og prosjektleder. 

Han oppfordrer nå alle produsenter av poteter og grønnsaker om å sette av tid til å svare på undersøkelsen. 

 

Detaljert oversikt

Med undersøkelsen ønsker man særlig å få oversikt over kommende investeringsbehov knyttet til endringer i leveringsavtaler, løsninger som optimaliserer lagringsforholda for best mulig kvalitet og krav om endringer i kuldemedier. 

– Det er viktig å ha oversikt over kuldekapasitet og kjølemedium for eget lager før man går i gang med undersøkelsen. Er dette vanskelig å finne ut av, ber vi om at kontaktinformasjon til kuldeleverandør eller servicefirma oppgis, sier Tajet. 

Det er NLR og SINTEF som på vegne av Landbruksdirektoratet har tatt på seg ansvaret for å gjennomføre et prosjekt med kartlegging av lagre og pakkerier innen potet og grønnsaker. 

– Dette er ikke den samme undersøkelsen som ble sendt ut fra Gartnerhallen tidligere i høst, selv om det er noen fellestrekk i disse to spørreundersøkelsene, presiserer Torgeir Tajet. 

Undersøkelsen har svarfrist 21. januar. 

> Svar på spørreundersøkelsenFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.