Søk stipend for masterstudier i potet

24.02.2020 (Oppdatert: 05.03.2020)

Norsk potetbransje trenger gode rekrutter. Fagforum Potet utlyser derfor to stipend à 20-25.000 kr til studenter som velger potet som tema for sin masteroppgave.

Studenter på vrimledag på NMBU høsten 2018

Send din søknad om masterstipend til fagforum@potet.no innen 15. mars 2020.

 

Kriterier for stipend til masteroppgave innen potet

 • Potetdyrking og/eller potetkvalitet skal være sentralt i oppgaven.
 • Oppgaven skal utvikles i samarbeid med en hovedveileder ved universitetet NMBU.
 • Søknad om stipend skal inneholde:
  • Beskrivelse av tema/oppgave
  • Begrunnelse for valg av tema
  • Bekreftelse fra veileder ved studiestedet
  • En plan for bruk av stipendet
 • En jury bedømmer søknadene.
 • Stipendet skal blant annet dekke faglig utvikling (kostnader til reise og opphold ved feltarbeid, kurs, konferanser).
 • Budsjetterte kostnader utbetales ved oppstart, resten utbetales etter levering av oppgave. 

 

Bedrifter som sponser masterstipend:

      

 

    

 

Trenger du mer informasjon? Kontakt:

pia.heltoft@nibio.no, tlf 92080939, eller borghild.glorvigen@nlr.no, tlf 94867585

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.