Vintertest av egne settepoteter 2020

07.09.2020 (Oppdatert: 11.09.2020)

Virusfri settepoteter øker mulighetene for bedre avlinger. Derfor er det viktig å sjekke virusinnholdet i egne settepoteter foran neste sesong. Lever potetprøve til NIBIO på Ås innen 30/9, og de gir deg svar på innhold av virusene PVY og PVA.

Virus i Mandel. Friskt blad til venstre, virusinfisert blad til høyre. Foto: Borghild Glorvigen

Testing for virus rett etter at potetene er tatt opp kaller vi vintertest. Det er fordi knollene testes mellom høstens opptak og neste vår, når potetene skal i jorda igjen. Ved testing i denne perioden, "om vinteren", vet vi hvor mye virus det er i settepotetene foran neste vekstsesong. Det er også mulig å teste bladene på potetplantene for virus tidlig om sommeren, men det gir oss bare svar på hva virusinnholdet var i de potetene vi satte i vår, og ikke hvordan virusinnholdet vil være foran neste sesong. 

 

Virustest for å kvalitetssikre egne settepoteter

Testen koster NKR 1090 + mva per prøve. Virustesten blir utført ved Planteklinikken hos NIBIO på Ås.

Lever potetknoller til NIBIO på Ås innen 30. september. Ta kontakt med din lokale enhet i NLR for mer informasjon. 

Når anbefaler vi å teste egne settepoteter?

 • Det er ønskelig å bruke settepoteter av egen avl, men det er usikkerhet om status for sterke virus.
 • Det er flere partier av samme sort, og man vil finne ut hvilket parti som er best egnet

 

Ta kontakt med lokal rådgiver innen 25. september om du ønsker virustest.

Leveringsfrist 30. september 2020. 

 

Uttak av knollprøver til virustesting

Potetknoller som skal sendes til Planteklinikken på Ås for testing av PVY og PVA kan enten tas ut i åkeren, under potetopptaket eller på lager (les om dette her). Uttak fra lager anbefales ikke. Potetene skal vaskes og tørkes før sending.

Hver knollprøve er på 110 knoller. Det er viktig at prøva på 110 knoller er representativ for de potetene man ønsker å bruke som settepoteter. Det vil si at:

 • Potetene må tas fra den åkeren, eller den delen av åkeren, som man har tenkt å bruke settepoteter fra. Planlegger man å ta ut settepoteter fra flere åkre, bør det tas ut ei prøve fra hver av åkrene. Dette fordi smittenivået kan være veldig forskjellig etter hvilket jorde de er dyrket på, hvor lang avstand det er til naboens åker etc. selv om settepotetmaterialet opprinnelig var det samme.
 • Knollene må være i den størrelsen som skal brukes til settepoteter neste år når de er høstet. Avhengig av smittenivået av virus i en åker kan det være store forskjeller på smittenivået i små og store knoller. Planter med smitte av PVY og/eller PVA er ofte mindre enn resten av plantene i åkeren. Disse plantene produserer også små knoller, som da har et høyt smittenivå av virus. Små settepoteter er derfor mindre egnet enn de litt større fra en virussmittet åker.

Prøvene sendes/leveres til Planteklinikken hos NIBIO  på Ås, sammen med utfylt skjema. Planteklinikken trenger 7-9 uker på testinga.

Hva skjer når settepotetene er smittet med virus?

Potetvirus Y og A (PVY og PVA) i settepotetene gir følgende utfordringer:

 • Avlingsreduksjon
 • Kvalitetsproblemer med misform og sprekker i knollene.
 • Planten blir mer utsatt for andre sjukdommer, bl.a. svartskurv.

Bladlus sprer virus

Det er bladlus som sprer PVY/ PVA fra sjuke til friske planter, og i korte trekk er det følgende forhold som virker inn: 

 • Andelen av virussmittede settepoteter i åkeren fra våren (evt. spillpoteter fra i fjor som spirer)
 • Bladlusart og antall bladlus gjennom sesongen
 • Avstand til andre potetåkre som er smittet (jo lengre jo bedre)
 • Nedsviingstidspunkt på ettersommeren
 • Gjenvekst etter nedsviing (nytilvekst er mer mottakelig enn eldre planter)

Fyll ut Skjema og send det sammen med potetene til NIBIO Plantehelse.

 

Ta kontakt med lokal rådgiver innen 25. september om du ønsker virustest.

 

Leveringsfrist 30. september 2020.

 

Testing hos Planteklinikken

 • Informasjon ved innsending: Oppgi produsent, sortsnavn og antall partier. 
 • Fyll ut skjema med opplysninger og legg oppi sekken med knollprøva.
 • Det plukkes ut 110 knoller – representativt fra partiet som er planlagt til settepoteter. Potetene skal vaskes og lufttørkes. Potetene pakkes i papirsekker og merkes med produsent og sortsnavn (+ nummer hvis det er flere prøver av samme sort fra samme produsent).
 • Prøvene sendes/leveres til Planteklinikken hos NIBIO senest 30. september (adresse: Høgskoleveien 7, 1433 Ås). Husk å legge ferdig utfylt skjema oppi sekken før sending.
 • Planteklinikken trenger 7-9 uker på testinga.
 • Resultatene sendes dyrkeren (med kopi til den lokale rådgivingsenheten).

 

Fristene må overholdes. Husk at Posten krever nøyaktig adresse til NIBIO Planteklinikken, Høgskoleveien 7, 1433 Ås. Har du spørsmål om uttak av prøver? Ta kontakt med din lokale rådgivingsenhet. Har du spørsmål om levering eller sending av prøvene? Ta kontakt med Planteklinikken på Ås. Telefon: 452 11 439, eller e-post: planteklinikken@nibio.no.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.