Hvordan unngå spredning av farlige planteskadegjørere?

16.02.2021 (Oppdatert: 22.02.2021)

Bekjemping av etablerte planteskadegjørere er tidkrevende og kostbart. Forebyggende og systematisk arbeid for å begrense spredningen av farlige skadegjørere kan spare næringa for store summer.

Hønsehirse. Foto: John Ingar Øverland

En viktig forutsetning for å hindre spredning er å kjenne status for ulike skadegjørere i jorda. Blant de viktigste tiltakene er godt vekstskifte, god vekst gjennom god agronomi og friskt/rent plantemateriale, og å unngå flytting av infisert jord.

Fagforum Potet har laget en veileder som gir oversikt over tiltak som er sentrale for å hindre slik spredning, både inn på eiendommen og mellom ulike skifter. 

 

> Hvordan unngå spredning av farlige planteskadegjørere?

 

De fleste farlige skadegjørere følger med som blindpassasjerer, enten via plantemateriale eller med jord, kasser, maskiner og traktordekk. Det viktigste verktøyet vi har for å unngå spredning er å sørge for at jord eller planter med mistenkt eller ukjent smittestatus ikke kommer inn på «rene» driftsenheter og skifter. En forutsetning for å få til dette er å vite hvor skadegjørerne er.

Veilederen er gitt ut i serien NIBIO POP, som er en serie med kortfattede presentasjoner av resultater, aktuelle saker eller spesielle tema.


> Les mer om saken hos NIBIO

 

Forfattere er Marit Skuterud Vennatrø (NIBIO), Eldrid Lein Molteberg (NIBIO/Fagforum Potet), Borghild Glorvigen (NLR/Fagforum Potet) og Jan Arne Broen (BAMA).  Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.