Søk masterstipend for studier innen potetfaget

22.02.2021 (Oppdatert: 26.02.2021)

Norsk potetbransje trenger gode rekrutter. Fagforum Potet utlyser derfor to stipend à 20-25.000 kroner til studenter som velger tema innen potetfaget til sin masteroppgave.

Potetskolestudenter lærer nytt om potet. (Foto: Borghild Glorvigen)

Send din søknad om masterstipend til fagforum@potet.no innen 1. mai 2021.

 

Kriterier for stipend til masteroppgave innen potet

 • Potetdyrking og/eller potetkvalitet skal være sentralt i masteroppgaven.
 • Masteroppgaven skal utvikles i samarbeid med en hovedveileder ved universitetet NMBU.
 • Søknad om stipend skal inneholde:
  • Beskrivelse av tema/oppgave
  • Begrunnelse for valg av tema
  • Bekreftelse fra veileder ved studiestedet
  • En plan for bruk av stipendet
 • En jury bedømmer søknadene.
 • Stipendet skal blant annet dekke faglig utvikling (kostnader til reise og opphold ved feltarbeid, kurs, konferanser).
 • Budsjetterte kostnader utbetales ved oppstart, resten utbetales etter levering av oppgave. 

 

Bedrifter som sponser masterstipend:

     

   

    

 

To stipend er delt ut

Ordningen med stipend fra Fagforum Potet til masterstudenter som velger potet som tema for masterstipendet startet opp i 2019. Så langt har to studenter fått stipend:

 

> Ove Alexander Bratterud (2019)

 

> Sunniva Løwø (2020)

 

 

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

Pia Heltoft, pia.heltoft@nibio.no, 920 80 939

Borghild Glorvigen, borghild.glorvigen@nlr.no, 948 67 585

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.