NIBIO har utarbeidet rapporten "Beslutninger om bruk av plantevernmidler i potetproduksjonen -Resultater fra spørreundersøkelse".

Rapporten har undersøkt norske potetbønders bruk av VIPS

Formålet med denne rapporten har vært å undersøke:

  1. Hva er viktig for potetdyrkere i drifta deres?
  2. Hvordan tar de beslutninger om planteverntiltak?
  3. Hvordan bruker og vurderer potetdyrkere VIPS?
  4. Hvordan skiller de potetdyrkerne som bruker VIPS seg fra de som ikke bruker VIPS?
  5. Hvordan vurderer potetdyrkere rammevilkårene for plantevern?
  6. Hva er viktig for framtida til norsk potetproduksjon?

Rapporten viser at over 60 % bruker VIPS selv, eller mottar rådgiving basert på varsler i VIPS. Andelen som bruker VIPS selv øker med bruksstørrelse. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til alle dyrkere med 2 daa potet eller mer, det vi si 1070 produsenter. Av dem svarte 369 dyrkere på hele eller deler av undersøkelsen.

Fakta om VIPS

Varsling innen planteskadegjørere er en gratis, nettbasert tjeneste for norske bønder. VIPS er utviklet av Norsk landbruksrådgiving og NIBIO. Rådgivningstjenesten registrerer angrep av skadegjørere i felt, mens NIBIO leverer klimadata og tar seg av utvikling, drift og vedlikehold av systemet. Meteorologisk institutt leverer værprognoser som brukes i varslingsmodellene.