Om oss

(Oppdatert: 23.12.2020)

Fagforum Potet er et samarbeidsprosjekt mellom NIBIO, Norsk Landbruksrådgiving og store deler av potetbransjen (se klikkbare logoer til høyre på side). Fagforum Potet ble opprettet i 2006, og skal være et effektivt og samlende kontaktledd for all potetfaglig aktivitet i Norge. Det skal bidra til å sikre en markedstilpasset, norsk kvalitetsproduksjon av poteter.


Målsetting
Målet med Fagforum Potet er å øke ressursutnyttelsen innen forskning, utvikling og rådgivning og å bidra til økt verdiskaping for norske poteter. Fagforum Potet skal blant annet bidra til:

 • Effektiv formidling av forskningsresultater og kunnskap om poteter og potetdyrking, primært gjennom nettstedet www.potet.no
 • God samordning av potetaktiviteten mellom Norsk Landbruksrådgiving og NIBIO
 • God informasjonsflyt mellom bedrifter, institutter og organisasjoner som arbeider med potet
 • Initiering og koordinering av ny brukerrettet forskning innenfor potetområdet

 

Organisering

Fagforum Potet ledes av prosjektleder i 50% stilling. For tida er denne stillingen delt på to personer.

 

   Borghild Glorvigen Pia Heltoft
  Redaktør /prosjektleder Prosjektleder              
  Norsk Landbruksrådgiving NIBIO
  Mobil: +47 94867585 Mobil: +47 920 80 939
  E-post: borghild.glorvigen@nlr.no E-post: pia.heltoft@nibio.no
        

 

Fagforum Potet ledes av ei styringsgruppe. Prosjektkoordinatorene rapporterer til styringsgruppa, og tar viktige avgjørelser i samråd med denne.

Styringsgruppa har møter ved behov, enten ved fysiske møter, eller per telefon. Pia Heltoft er sekretær for styringsgruppa.

 

Styringsgruppe:

Eldrid Lein Molteberg (leder)

forsker, NIBIO         

eldrid.lein.molteberg@nibio.no

 

Camilla Bye, rådgiver,

NLR Øst

Vara: Anne Karin Botnan, NLR Trøndelag

camilla.bye@nlr.no

Are Sætre, potetprodusent,

Namnå i Grue (Innlandet)

Vara: Per Harald Agerup, Norges Bondelag

are.satre@brednett.no

Anders Nordlund, potetprodusent,

Vormsund (Viken)

Vara: Olav Grundnes, potetprodusent (Målselv)

a.nordlu@online.no

Harald Osa, BAMA

Vara: Ulrike Neumann, Tromspotet

Harald.osa@bama.no

Halvor Alm, HOFF

 

halvor.alm@hoff.no


Om initiativtakerne
NIBIO er et nasjonalt forskningsinstitutt med aktiviteter innen landbruk, matproduksjon, plantehelse, miljø og ressursforvaltning, og med avdelinger over hele landet. Potetforskningen ledes fra NIBIO Apelsvoll, men med betydelig aktivitet også ved  NIBIO Bioteknologi og Plantehelse og NIBIO Landvik.

Norsk Landbruksrådgiving fungerer som bindeledd mellom forskning og landbruket gjennom 41 rådgivingsenheter over hele landet. Det utvikles og formidles kunnskap innen planteproduksjon, teknikk, næringsutvikling, økonomi, klima- og miljøtiltak. Norsk Landbruksrådgivning har egne  potetrådgivere som koordineres gjennom en  Fagkoordinator og et Fagutvalg for potet.

Det formelle og økonomiske ansvaret for Fagforum Potet deles likt mellom Norsk Landbruksrådgiving og NIBIO Apelsvoll.

 

Øvrig finansiering
Landbruksdirektoratet er sentral i finansieringen av Fagforum Potet.

Potetbransjen er viktige støttespillere og samarbeidspartnere i Fagforum Potet. Bedriftene som er med finner du i kolonnen til høyre.

Aktiviteter i Fagforum Potet

 • Kontinuerlig utvikling og forbedring av hjemmesiden www.potet.no.

 

 • Årlig Bransjemøte i regi av Fagforum Potet, vanligvis i slutten av oktober. Fokus på aktuelle temaer som kan relateres både til virksomheten i Fagforum Potet og til viktige utfordringer for bransjen.

 

 • Utsending via e-post. Brukes både til utsending av informasjon fra prosjektet, og for å be om innspill til arbeidet i Fagforum Potet. E-postlista er foreløpig åpen for alle potetrelaterte organisasjoner, bedrifter og instanser som ønsker det. Ønsker du å få tilsendt informasjon fra Fagforum Potet, ta kontakt med fagforum@potet.no

 

 • Årlig utarbeidelse av statistikk over skader og sykdommer for norske poteter, basert på data fra mottakerne av potet.

 

 • Tilbud til dyrkere årlig om organisering av "vintertest" for virus.

 

 • Utarbeiding av Bransjestandard for PCN er ferdigstilt (se også egen fane om PCN).

 

 • Diverse arbeid i forbindelse med initiering og oppfølging av konkrete prosjekter av fellesinteresse for bransjen.

fagforum@potet.no


Retningslinjer Fagforum Potet
 

Takk til våre samarbeidspartnere

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
Fagforum Potet
fagforum@potet.no

For lokalt tilpassede råd,
- kontakt din lokale rådgivingsenhet

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.