Program

23.10.2018 (Oppdatert: 17.01.2019)

Mandag 21. januar

 
09.00 Registrering og utstillerbesøk på Potettorget
   
  Møteleder: Kåre O Larsen, NLR  
10.30 Velkommen
  Velkommen til Potet 2019 Jakob Simonhjell, direktør i NLR
  Høydepunkter fra potetens hjemland Peru  Borghild Glorvigen, NLR
     
  Ny teknologi i potetdyrkinga
  Hva vil Teknoforum bety for norsk potetproduksjon? Ellen Margrethe Hovland, Gartnerhallen
  NLR si satsing på presisjonslandbruk i potet Jogeir Agjeld, NLR
  Hvordan kan roboter bidra i potetdyrkinga? Anders Brevik, Adigo
  Aktuelle vanningsregimer i potet Morten Freberg, Brødr. Freberg
  Hvordan kan satellittovervåking gi oss ny kunnskap i håndteringen av gjødslingsbehov, tørråteovervåking og vanningsbehov? Henrik Stadig, Hushållningssällskapet
     
  Ta vare på jorda di
  SoilBio - Measuring Soil Quality with a Bio-indicator Greg Dawson, Scottish Agronomy
  Jordpakking i potetdyrking - årsaker, konsekvenser og tiltak Till Seehusen, NIBIO
  Pass på jorda di - ikke gjør mer jordarbeiding enn nødvendig  Kari Bysveen, NLR Innlandet
     
  Møteleder: Kristin Sørensen, NLR Nord Norge  
  Muligheter i potetmarkedet
  Slik får du penere poteter! Eldrid Lein Molteberg, NIBIO
  Hvordan lykkes med økologi og bærekraft i fremtiden? Arnt Ove Dalebø, Kolonihagen
  Markedet for økologisk matpotet Jens Edvard Kase, produsent
  REKO-ringene - en mulig salgskanal? Rebekka Bond, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Suksesshistorien til Buer lomper. Hvorfor bruke norske råvarer? Linn Irene Bye, Buer AS
  Hva slags poteter ønsker forbrukeren seg på bordet? Gerd Byermoen, Opplysningskontoret for frukt og grønt
     
  Potettorget
     
  Nordisk time
  Fra Danmark: Suksesshistore om økologisk produksjon Mogens Hansen, Gartneriet Marienlyst
  Fra Sverige: 5 års erfarenheter av skördekartering i potatis på Hörtegården Anders Andersson, Hörtegården
  Fra Finland: Potatisodling i Finland, sedd genom forskarögon Paavo Ahvenniemi, Helsingfors unversitet
   
19.30 Potetens Festaften, ledet av Hedné
     

Tirsdag 22. januar

 
  Møteleder: Bjarne Kjøs, Graminor  
08.30 Lure løsninger hos produsenter
  Hvorfor har jeg valgt dryppvanning? Hans Håkon Vestlund
  Erfaringer med bruk av vanningsbom Andreas Bakken
  Erfaringer med fangvekster i vendeteigen Mari Henrikke Gunnarsdotter Vandsemb
  God håndtering av renhold av kasser og lager Ole Petter Venstad
  Opplæring av ansatte, HMS, ansvar, arbeidsledelse Kjell Ingar Bø 
     
  Nytt fra potetfronten
  Gode klimaløsninger på gården. Hvordan bli mer klimasmart i egen potetproduksjon? Svein Skøien, NLR
  Bruk av etylen i settepotetproduksjonen Eldrid Lein Molteberg, NIBIO
  Hvor mye lys tåler potetene?  Hanne Larsen, NOFIMA
  Resultater fra forprosjektet med CO2 og akrylamid Pia Heltoft, NIBIO, og Jan Arne Broen, Maarud
     
  Potettorget
   
  Møteleder: Solveig Haugan Jonsen, Findus AS  
  Bedre styring og kontroll i produksjon og lagring
  Suksessfaktorer for god styring av drifta Arne Vagle, NLR Rogaland
  Erfaringer med bruk av CropSAT i potet Ole Morten Nyberg, produsent
  Erfaringer med bruk av N-sensor for variabel tildeling av gjødsel  Anders Weng Bentstuen, produsent
  Erfaringer med planteanalyser for å bestemme N-behovet Siri Abrahamsen, NLR Viken
  Hva er beste praktiske tilråding for opptørking, sårheling, innlagring og nedkjøling for å ta vare på kvalitet? Jon Olav Forbord, NLR Trøndelag
     
  Plantevern i potet
  Hvordan unngår vi år som 2016 med hensyn til stengelråte?  May Bente Brurberg, NIBIO
  Noteringskrav plantevernjournal Tonje Aspeslåen, NLR Trøndelag
  Nytt om tørråte i potet Håvard Eikemo, NIBIO
  Tørrflekksjuke øker i omfang, hva gjør vi? Siri Abrahamsen, NLR Viken
  Insektbekjempelse uten Prestige?  Annette Folkedal Schjøll, NIBIO
     
14.05 Avsluttende ord, lunsj og vel hjem  
15.00 Slutt  

Potet 2019

Møteplass for hele potetbransjen

NLR inviterer alle potetprodusenter og resten av potetbransjen til Potet 2019 på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 21. - 22. januar.

 

> Hold deg oppdatert om Potet 2019

 

> Program

 

> Påmelding

 

> Følg Potet 2019 på Facebook   

 

> Utstillere på Potettorget

 

 

Sponsorer for Potet 2019

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.