Prosjekt

(Oppdatert: 01.12.2017)

NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving (NLR) driver flere prosjekter innenfor potet, både hver for seg og i samarbeid. De fleste av de store prosjektene støttes av Norges Forskningsråd. Flere av prosjektene støttes av markedsaktører innenfor potet. I tillegg har markedsaktørene noen egne prosjekter, enten alene eller i samarbeid med NIBIO, NLR og/eller andre . Disse er ofte i større grad rettet mot markedet. Fylkesmennenes landbruksavdelinger har også en del prosjekter, gjerne i samarbeid med lokale enheter i NLR.

Ved hjelp av menyen vil du finne en oversikt over aktuelt FoU arbeid innen potet. Listene er ikke fullstendige. Tips oss gjerne om prosjekter du kjenner til.