Prosjekt

(Oppdatert: 27.05.2020)

Prosjekt           

Periode

CHARCOAT Potensialet av biokull til å redusere forekomst av lagersjukdommer i potet og grønnsaker 

 2020-2021

 

Alternative vekstavslutningsmetoder og en sikker kontroll av tørråte inn mot høsting

2020

Demonstrasjon av dekningsgrad og avdriftsreduserende utstyr i ulike planteproduksjoner

2020

POTETFRIT Bedre lagring av industripotet for mindre svinn, høyere kvalitet og redusert innhold av akrylamid

2019-2022

 

Bedre overvåking og kontroll av kjølmark i potet (KJØLMARK)

 2019-2022

Etylen for naturlig spirekontroll i potet – ny teknologi for økt bærekraft og lønnsomhet i potetproduksjonen

 2018-2020

Bekjemping av hønsehirse i korn, potet og grønnsaker (ECRUSLI)

 

2017-2020

Bedre settepotetkvalitet gjennom økt kunnskap og metodeutvikling knyttet til problematiske skadegjørere (Pottifrisk)

 2015-2019 

Lagringsforholdenes betydning for mengde akrylamid i potetchips

 2017-2018

Ny kunnskap om redusert smittenivå av bladlusoverført virus (PVA og PVY) i settepotet 

 2016-2018

Utarbeide beslutningsverktøy for riktig gjødsling i potet (Nitratprosjektet)

 2015-2018

Økt konkurransekraft for norske poteter

2013-2017 

Kartlegging av Frittlevende Nematoder i potet, grønnsaker, jordbær og korn (Frittnema)

 2016-2017

Miljø-, avlings- og kvalitetseffekter av jordpakking og jordløsning i potet og gulrot

2013-2015

Studier av (PCN) Globodera spp. i nordlige områder for å forbedre bekjempelse og oppdatering av kunnskap som grunnlag for forvaltning og for utforming av regelverk

2010-2014

Lagringsprosjektet

2010-2014

Fysiologisk kvalitet av settepoteter

2005-2009

Veiledningsprøving i potet 

Årlig

Avlingsprognose i potet

Årlig

 

 

 

NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving (NLR) driver flere prosjekter innenfor potet, både hver for seg og i samarbeid. De fleste av de store prosjektene støttes av Norges Forskningsråd. Flere av prosjektene støttes av markedsaktører innenfor potet. I tillegg har markedsaktørene noen egne prosjekter, enten alene eller i samarbeid med NIBIO, NLR og/eller andre . Disse er ofte i større grad rettet mot markedet. Fylkesmennenes landbruksavdelinger har også en del prosjekter, gjerne i samarbeid med lokale enheter i NLR.

 

Tips oss gjerne om prosjekter du kjenner til.

 

Resultater fra tidligere potetprosjekt:

> Resultater fra "Vekstavslutningsprosjekt" (2003-2007). Bioforsk FOKUS 4(1).

(Full tittel: Bedre potetkvalitet ved riktig vekstavslutning – Effekter av ulik risdreping og avmodning på avling, tørråte og kvalitet av poteter til ferskkonsum og fritering (20032007))Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.