Bladlusoverført virus (2016-2018)

02.06.2016 (Oppdatert: 25.02.2019) Pia Heltoft

Prosjekttittel: Ny kunnskap om redusert smittenivå av bladlusoverført virus (PVA og PVY) i settepotet

Kortnavn: Virus & bladlus

Prosjektets varighet: 2016-2018

Innhold: Hovedmålet er redusert smittenivå av bladlusoverførte virus (PVA og PVY) i settepotet. For å klare dette er prosjektet delt i to delmål:

Delmål 1: Fastslå hvordan virusoverføring skjer innen et felt, hvilke bladlusarter som kan overføre PVA og PVY, og hvordan forekomsten av bladlusoverførte virussjukdommer er i de viktigste settepotetregionene i Norge. Det skal gjøres ved å:

  • Gjennomføre forsøk i utvalgte åkre i de største settepotetområdene. 
  • Bestemme bladluspopulasjonen innen felt. 
  • Bestemme hvilke arter i bladluspopulasjonen som opptrer som virusvektor. 
  • Bestemme forekomsten av virusinfeksjon i minst tre viktige potetsorter innenfor hvert felt. Overvåke klimaforholdene ved forsøksfeltene mens studiene pågår.
  • Korrelere data for bladluspopulasjonen og klimadata med potetsort og forekomst av virussmitte i hvert av feltene.

Delmål 2: Teste effektiviteten av to ulike forebyggende tiltak for å minimere bladlusoverføring av virus. Dette skal gjøres ved å:

  • Gjennomføre forsøk med bruk av kjemiske midler og mineraloljer.
  • Gjennomføre forsøk med studier av mekaniske barriærer.
  • Evaluere forekomsten av virus i de ulike behandlingene som er nevnt ovenfor.
  • Beregne effektiviteten til de ulike metodene ved hjelp av statistiske analyser 

 

Prosjekteier: Landbrukskontoret i Våler og Åsnes

Kontaktperson: Borghild Glorvigen, NLR, tlf: 94867585, e-post: borghild.glorvigen@nlr.no

Samarbeidspartnere: NIBIO Plantehelse, NLR, Graminor, Grue kommune, Maarud AS, NORGRO, Nordisk Alkali, Orkla Confectionary & Snacks, Overhalla kommune, Overhalla Klonavlssenter, Settepotetdyrkernes Landslag (SPL) og Strand Unikorn.

Finansiering: Regionale Forskningsfond (Innlandet) og samarbeidspartnere.

 

Info om bladlus i potet:

Bladlusoverført virus i potet, foreløpige resultater (foredrag v/Nina S Johansen, Bransjemøte Fagforum Potet 18/1/2018)

 

Økt kunnskap om bladlusoverført virus i potet (Nyhetssak 08/2016)

 

Virus og bladlus 2016-2018 (om prosjektet på Bransjemøte 19/1/2016)

 

Virusoverførende bladlus - et problem i norsk potetproduksjon (Sammendrag fra Bioforsk konferansen 2014 av Ingeborg Klingen et al.)

 

Artikkel fra Gartneryrket (av Ingeborg Klingen et al. 2013)

 

Bladlus i potet (Fagartikkel på potet.no, 2013)

 

Om bladlus i Plantevernleksikonet

 

Havrebladlus. Foto: Toril Sagen Eklo, NIBIO PlantehelseFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.