ECRUSLI (2017-2020)

01.12.2017 (Oppdatert: 25.02.2019)

Prosjekttittel: Bekjemping av hønsehirse i korn, potet og grønnsaker

Kortnavn: ECRUSLI

Prosjektets varighet: 2017-2020

Hovedmål: Effektive integrerte bekjempingsstrategier mot hønsehirse i korn, potet og grønnsaker basert på ny kunnskap om biologien til hønsehirse i Norge

Delmål

  1. Modeller for å forutsi oppspiring og fenologisk utvikling til norske populasjoner med og uten konkurranse fra en kultur og i kulturer med dekke av fiberduk og plast.
  2. Effektive kjemiske, mekaniske og termiske metoder for tidlig og sein direkte bekjemping av hønsehirse i korn, potet og grønnsaker
  3. Undersøke potensialet for forebyggende tiltak mot hønsehirse ved biologisk bekjemping og tidlig oppdagelse av hønsehirse i korn
  4. Formidle eksisterende og ny kunnskap og gi beslutningstøtte på bekjemping av hønsehirs

Prosjekteier: NIBIO

Kontaktperson: Kirsten S. Tørresen, NIBIO Divisjon for bioteknologi og plantehelse, tlf. 97180114, e-post: kirsten.torresen@nibio.no

Samarbeidspartnere: Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), Norsk Landbruksrådgiving (NLR), NLR Viken, NLR Øst, NLR Østafjells

Bransjepartnere:  Bayer AS, Felleskjøpet Agri SA, Norgro AS, Strand Unikorn AS, Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Telemark, Fylkesmannen i Vestfold, Fylkesmannen i Østfold

Finansiering: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (Matfondavtale, NFR prosjektnummer: 267700) og bransjepartnereFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.