Graveprøver i potet

02.06.2016 (Oppdatert: 04.11.2016) ,  Borghild Glorvigen

Prosjekttittel: Graveprøver som grunnlag for avlings- og kvalitetsprognoser av matpotet

Kortnavn: Graveprøver i potet

Prosjektets varighet: Årlig i uke 35.

Innhold: Hvert år venter potetbransjen spent på årets avlingsprognose. Disse baserer seg på graveprøver som tas ut i 100 (fram til 2015 var det 90 prøver) ulike åkre rundt i Norge, alltid i uke 35. Ei prøve tilsvarer 4 gravinger a 2,5 m2, tilsammen 10 m2. Prøvene tas ut sortene Asterix, Beate, Fakse, Folva, Gulløye, Kerrs Pink, Laila, Mandel (fra 2016), Pimpernel og van Gogh. Fra 2016 skal det også tas ut prøver i Mandel. Antall prøver i de forskjellige områdene er bestemt ut fra potetarealet i de enkelte områdene. De siste årene har 90 graveprøver fordelt seg slik: 

  • NLR Rogaland: 7 prøver
  • NLR Viken (Vestfold): 13 prøver
  • NLR Øst (Østfold): 5 prøver
  • NLR Øst (Romerike): 3 prøver
  • NLR Innlandet (Hedmark): 11 prøver
  • NLR Øst (Solør-Odal): 22 prøver
  • NLR Innlandet (Oppland): 11 prøver
  • NLR Nord-Trøndelag:14 prøver
  • Landbruk Nord (Troms): 4 prøver

Prosjekteier: Grøntprodusentenes samarbeidsråd (GPS)

Kontaktperson: Bjørn Eidhammer, Gartnerforbundet. Tlf: 91 36 79 81, e-post:Bjørn Eidhammer.

Samarbeidspartnere: Lokale enheter i Norsk Landbruksrådgiving (Agder, Rogaland, Viken, Øst, Innlandet, Nord-Trøndelag og Landbruk Nord) og HOFF.

Finansiering: GPS

 

 

Potetsorten Red Baron. Foto: Borghild Glorvigen