Graveprøver i potet (årlig)

02.06.2016 (Oppdatert: 07.02.2018) ,  Borghild Glorvigen

Prosjekttittel: Graveprøver som grunnlag for avlings- og kvalitetsprognoser av matpotet

Kortnavn: Graveprøver i potet

Prosjektets varighet: Årlig i uke 35.

Innhold: Hvert år venter potetbransjen spent på årets avlingsprognose. Disse baserer seg på graveprøver som tas ut i 100 (fram til 2015 var det 90 prøver) ulike åkre rundt i Norge, alltid i uke 35. Ei prøve tilsvarer 4 gravinger a 2,5 m2, tilsammen 10 m2. Prøvene tas ut sortene Asterix, Beate, Fakse, Folva, Gulløye, Kerrs Pink, Laila, Mandel (fra 2016), Pimpernel og van Gogh. Fra 2016 skal det også tas ut prøver i Mandel. Antall prøver i de forskjellige områdene er bestemt ut fra potetarealet i de enkelte områdene. De 100 graveprøvene fordeler seg slik: 

  • Rogaland: 7 prøver
  • Vestfold: 13 prøver
  • Østfold: 5 prøver
  • Romerike: 3 prøver
  • Hedmark, unntatt Solør-Odal: 16 prøver
  • Solør-Odal: 22 prøver
  • Oppland: 13 prøver
  • Oppdal: 2 prøver 
  • Nord-Trøndelag:14 prøver
  • Troms: 5 prøver

Prosjekteier: Grøntprodusentenes samarbeidsråd (GPS)

Kontaktperson: Bjørn Eidhammer, Gartnerforbundet. Tlf: 91 36 79 81, e-post:Bjørn Eidhammer.

Samarbeidspartnere: Lokale enheter i Norsk Landbruksrådgiving (Agder, Rogaland, Viken, Øst, Innlandet, Trøndelag og Landbruk Nord) og HOFF.

Finansiering: GPS

 

Resultater: Halvor Alm i HOFF beregner og sammenfatter rapporten i samarbeid med NLR.

Resultat fra graveprøver 2017 

Resultat fra graveprøver 2016

Resultater fra graveprøver 2015
Resultater fra graveprøver 2014
Resultater fra graveprøver 2013
Resultater fra graveprøver 2012
Resultater fra graveprøver 2011
Resultater fra graveprøver 2010
Resultater fra graveprøver 2009
Resultater fra graveprøver 2008
Resultater fra graveprøver 2007

Resultater fra graveprøver 2006

Resultater fra graveprøver 2005

Resultater fra graveprøver 2004

Resultater fra graveprøver 2003

Resultater fra graveprøver 2002