Jordløsning i potet (2013-2015)

01.06.2016 (Oppdatert: 25.02.2019) Borghild Glorvigen

Prosjekttittel: Miljø-, avlings- og kvalitetseffekter av jordpakking og jordløsning i potet og gulrot

Kortnavn: Jordløsning i potet

Prosjektets varighet: 2013-2015

Innhold: Målsettingen er bedre avling og redusert miljøbelastning i potet og gulrotdyrking gjennom fysisk jordløsning.I prosjektet er det sett på betydningen av jordløsning på plantevekst, produktkvalitet og miljø. Deler av prosjektet har sett på jordløsning ved ulik grad av jordpakking.

Delmål 1: Økt kunnskap om betydningen av jordpakking og jordløsning på rotvekst og næringsstoffbehov i potet og gulrot (feltforsøk)

Delmål 2: Undersøke og demonstrere effekten av jordløsning på utnyttelse av næringsstoffer i potet (storskalafelt)

Prosjekteier(e): NIBIO Apelsvoll

Kontaktperson: Eldrid Lein Molteberg, NIBIO Apelsvoll, tlf 40482799, e-post: eldrid.lein.molteberg@nibio.no

Samarbeidspartnere: Norsk Landbruksrådgivning, Tromspotet

Finansiering: Landbruksdirektoratet, NIBIO

 

 

 

Resultater:

 

Fagartikler:

Sluttrapport hos Landbruksdirektoratet

 

Jordløsning som problemløser (artikkel NIBIO, 26/05/2016)

 

Presentasjoner:

Jordløsning i potet (foredrag v/Eldrid Lein Molteberg på Bransjemøte 19/1/2016)

 

Nyheter:

Les om prosjektet i Nationen (30/05/2016).

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.