Bedre overvåking og kontroll av kjølmark i potet (2019-2022)

(Oppdatert: 14.06.2019)

Prosjekttittel:  Bedre overvåking og kontroll av kjølmark i potet

Kortnavn: KJØLMARK

Prosjektets varighet: mars 2019 – februar 2022

Innhold: Kjølmark er billelarver som livnærer seg av røtter, stengler og knoller. Avlingstap forårsaket av kjølmark i potet har i de senere årene økt i omfang. Hvor mange og hvilke arter som gjør skade i Norge er imidlertid ikke klart og vi har heller ikke gode nok strategier for bekjempelse av denne problematiske skadegjøreren.

Hovedmål: Bedre overvåking og kontroll av kjølmark i potet for å redusere avlingstap

Delmål:

Delmål 1: Kartlegging av kjølmarkarter og skadeomfang i potet i Norge

Delmål 2: Ny kunnskap om ulike potetsorters evne til å motstå kjølmarkangrep

Delmål 3: Implementering av utenlandske metoder som kan gi en god strategi for integrert bekjempelse av kjølmark i Norge (Optimalisering av vekstskifte og gode varslingsmodeller/beslutningsstøtte) 

Delmål 4: Alternative metoder for bekjemping av kjølmark

Delmål 5: Formidling av ny kunnskap om bekjempelse av kjølmark til potetprodusenter og næringa forøvrig 

Prosjekteier: NIBIO

Kontaktperson: Tor J Johansen, (+47) 911 82 317, tor.johansen@nibio.no.

Samarbeidspartnere: NMBU, BAMA, Gartnerhallen, Norsk Landbruksrådgiving, potetprodusenter og NIBIO

Utenlandske prosjektdeltakere:

  • Dr. Bob Vernon, Agriculture and Agri Food, Canada (AAFC)
  • Prof. Dr. Stefan Vidal, Georg-August-University, Tyskland
  • Biocare GmBH, Tyskland

Finansiering: «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» + næringen v/BAMA, Gartnerhallen SA og potetprodusenterFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.