Økt konkurransekraft (2013-2017)

21.02.2014 (Oppdatert: 25.02.2019) Pia Heltoft

Prosjekttittel: Økt konkurransekraft for norske poteter

Prosjektets varighet: 2013-2017

Innholdet i prosjektet: Prosjektets hovedmål er økt omsetning og verdiskaping for norske poteter, gjennom bedre utseende og skallkvalitet (blankhet, skurv, riktig knollstørrelse), mulighet for automatisert tørrstoffmåling og å spre positiv informasjon om potetens helseeffekter. Les mer om prosjektet her.

Prosjektet organiseres i fem delmål og fem arbeidspakker med hver sin arbeidspakkeleder:

  • Økt kunnskap om betydningen av jord og klima for skallkvalitet (Eldrid Lein Molteberg, NIBIO)
  • Bedre settepotetkvalitet – bruk av nye fysiologiske og kjemiske/biologiske metoder som gir bedre skallkvalitet og bedre styring av knollstørrelsen (Tor J Johansen, NIBIO)
  • Optimalisering av utvalgte vekst- og lagringsbetingelser for å forbedre skallkvalitet og lagringsevne (Eldrid Lein Molteberg, NIBIO)
  • Effektiv sortering av indre kvalitet gjennom utvikling av en robust tørrstoff-metode for industriell bruk (Nils Kristian Afseth, Nofima)
  • Dokumentasjon av glykemisk respons (GR) for kokte poteter som måltidskomponent (Simon Ballance, Nofima) 

 

Prosjekteier: NIBIO

Kontaktperson: Eldrid Lein Molteberg, NIBIO Apelsvoll, tlf 40482799, e-post: eldrid.lein.molteberg@nibio.no

Samarbeidspartnere: Nofima og Norsk Landbruksrådgivning.

Bransjepartnere: BamaGruppen, Gartnerhallen, Totenpoteter, Produsentpakkeriet Trøndelag , Tromspotet, HOFF, Orkla C&S (Kims), Fjordland/Fjordkjøkken , Strand Unikorn , NORGRO, Yara Norge, Bayer CropScience, Syngenta, Tomra Sorting, Nordgrønt

Finansiering: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (85%), bransjepartnerne (15%)

 

Prosjektgruppe og styringsgruppe: Prosjektgruppa (P) og styringsgruppa (S) for prosjektet samlet etter at de første resultatene er lagt fram på prosjektmøtet på Ås 20. mars 2014. Nina Heiberg (Gartnerhallen) var ikke til stede da bildet ble tatt. Hun sitter i styringsgruppa for prosjektet.

 

Første rekke fra venstre: Tor Jacob Johansen (NIBIO, P), Borghild Glorvigen (NLR, P), Simon Ballance (Nofima, P) og prosjektleder Eldrid Lein Molteberg (NIBIO).

Rekke 2 fra venstre: Kåre Oskar Larsen (NLR, S), Kristin Hollung (Nofima, S), Ragnhild Nærstad (NIBIO, erstattet av Håvard Eikemo, NIBIO, P) og Knud Einar Søyland (Fjordland, S). 

Rekke 3 fra venstre: Bjørn Tor Svoldal (Yara, erstattet av Jan-Eivind Kvam-Andersen, S), Nils Kristian Afseth (Nofima, P), Ingvar Hage (NIBIO, S) og Jostein Fjeld (Strand Unikorn, S).

 

 

 

 

 

 

Resultater:

 

Fagartikler:

Varm potet kald potet (Simon Ballance, Nofima)

Mer enhetlig potetkvalitet (Nils Kristian Afseth og Trygve Helgerud, Nofima). Fra KBM-prosjektet "Opitmal potet"

Betydning av ulike faktorer for skallkvalitet i potet. Oppsummering fra bransjeprosjekt. (Molteberg, E.L. 2018. Jord og Plantekultur 2018. NIBIO BOK 4(1) 304-308.)

 

Presentasjoner:

Presentasjon på Bransjemøte 2016 (Eldrid Lein Molteberg, NIBIO Apelsvoll)

Hva betyr jordtype for skallkvalitet (Eldrid Lein Molteberg, NIBIO Apelsvoll) 

Mot en online-analyse av tørrstoff og indre defekter i hel potet (Trygve Helgerud, Nofima)

 

Nyheter:

Poteten - ingen varm potet (Nofima 23/5/2014). Statens landbruksforvaltning (23/5/2014)

Poteten er sunnere enn du kanskje tror. (Fagforum Potet 26/5/2014)Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.